จุฬาฯ เบรกนิสิตจัดชุมนุมวันนี้-ฝ่าฝืนลงโทษวินัย

จุฬาฯ เบรกนิสิตจัดชุมนุมวันนี้-ฝ่าฝืนลงโทษวินัย

จุฬาฯ เบรกนิสิตจัดชุมนุมวันนี้-ฝ่าฝืนลงโทษวินัย

รูปข่าว : จุฬาฯ เบรกนิสิตจัดชุมนุมวันนี้-ฝ่าฝืนลงโทษวินัย

จุฬาฯ ไม่อนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยในวันนี้ (14 ส.ค.) ตามที่กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์ ทำหนังสือขออนุญาต ระบุส่งหนังสือขออนุญาตกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถประสานงานได้ทัน

วันนี้ (14 ส.ค.2563) สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมในวันที่ 14 ส.ค.2563 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตามที่กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์ ทำหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองของนิสิตต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่เวลา 15.00 -20.00 น.

โดยให้เหตุผลว่า ผู้ขออนุญาตได้ส่งหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทำให้สำนักบริหารกิจการนิสิตไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งขอได้ทันกำหนดเวลา พร้อมขอให้ผู้ประสานงานของนิสิตผู้ขออนุญาตมาหารือรายละเอียดการจัดกิจกรรมและทำความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนดำเนินกิจกรรมโดยไม่รับอนุญาต นิสิตที่ขอจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะถูกดำเนินการทางวินัยตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือใช้พื้นที่บริเวณที่มีกิจกรรม

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ยังระบุถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถอนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมได้ โดยกิจกรรมต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และไม่ต้องห้ามตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบเชิงวิชาการ
  2. เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. เป็นกิจกรรมที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
  4. เป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือความเชื่อของผู้อื่น
  5. เป็นกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงนำไปสู่ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม

พร้อมกันนี้ ​​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้แสดงจุดยืนว่าสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเสมอ โดยกิจกรรมนิสิตนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

 

กลับขึ้นด้านบน