กรมเจ้าท่าชี้แจง "จัดซื้อเรือ" ยึดประโยชน์ประชาชน

กรมเจ้าท่าชี้แจง "จัดซื้อเรือ" ยึดประโยชน์ประชาชน

กรมเจ้าท่าชี้แจง "จัดซื้อเรือ" ยึดประโยชน์ประชาชน

รูปข่าว : กรมเจ้าท่าชี้แจง "จัดซื้อเรือ" ยึดประโยชน์ประชาชน

กรมเจ้าท่าชี้แจงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเรือตรวจการณ์และเรือเจ็ทสกีมาประจำการเพิ่มเติม หลังจากของเดิมมีอายุการใช้งานมานาน และเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุทางน้ำ ยืนยันการจัดซื้อยึดหลักเหตุผลและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

วันนี้ (14 ส.ค.2563) นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากกรณีที่เป็นข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ประเด็น "การพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการของกรมเจ้าท่ากำหนดราคาสูงเกินจริง" นั้น กรมเจ้าท่ามีภารกิจหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งปัจจุบัน กรมเจ้าท่ามีเรือตรวจการณ์และเรือเจ็ทสกีที่ประจำการอยู่ มีอายุการใช้งานระยะเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

 

เรือตรวจการณ์จำเป็นต้องนำเข้า

ประกอบกับกรมเจ้าท่ามีศูนย์รับแจ้งเหตุทางน้ำ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ต้องจัดหาเรือที่มีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องมือสื่อสารติดตั้งภายในตัวเรือและที่สำคัญอย่างยิ่งท้องเรือ ต้องเป็นไฟเบอร์กลาส โครงสร้างแบบคอมโพสิตของท้องเรือ มีโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ท้องเรือไฟเบอร์สร้างขึ้นแบบ Hand-Layup โดย ASIS เป็นรูปแบบเว้าคว่ำ รูปทรงท้องเรือที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้เรือสามารถวิ่งบนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

 

 

ผลจากรูปลักษณ์ของผิวท้องเรือ ช่วยให้เรือยางท้องแข็ง สามารถทำการหักเลี้ยวได้ด้วยความเร็วสูงได้เป็นพิเศษในสภาพคลื่นลมไม่สงบ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีผลิตในประเทศไทย โดยการจัดซื้อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาจากใบเสนอราคา 3 บริษัทฯ โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาต่ำสุด และนำผลการจัดซื้อเดิมมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมเจ้าท่าได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 7,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา และได้ผลการประกวดราคาและลงนามสัญญาในการจัดซื้อเรือที่ราคาประมาณ 6 ล้านบาท

คุณสมบัติสูงกว่าเรือเจ็ทสกีทั่วไป

สำหรับเรือเจ็ทสกี คุณสมบัติมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เร็ว มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ในการช่วยเหลือกู้ภัย มีความสามารถในการคงทนคลื่นทะเลและกระแสน้ำเชี่ยวได้ดี มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้เจ็ทสกีที่มีกำลังแรงม้าสูง มีขนาดความกว้างและความยาว ที่มากกว่ารุ่นสำราญกีฬาทั่วๆ ไป (แรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า, ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร, ความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร)

 

 

นอกจากนี้ ยังมีระบบความปลอดภัย โดยเพิ่มรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติ เมื่อหักเลี้ยวกะทันหัน โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์ มีถังน้ำมันขนาดใหญ่ 70 ลิตร สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน ขับขี่ได้ระยะทางได้ไกล สามารถบรรทุกคนได้ถึง 3 คน มีความสามารถรองรับการติดตั้งเปลบอร์ด Life Sled ด้านท้ายเจ็ตสกี หากมีการติดตั้งในอนาคต ในส่วนตัวเรือต้องทำสีและติดไฟฉุกเฉินตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ประกอบกับค่าขนส่งไปยังสำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่ พร้อมกับต้องมีการอบรมการใช้งานของเจ้าหน้าที่

ยึดเหตุผล-ประโยชน์ของประชาชน

ทั้งนี้ การจัดซื้อมีหลักเกณฑ์โดยพิจารณาราคาจากใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทฯ โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาต่ำสุด และนำผลการจัดซื้อเดิมมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมเจ้าท่าได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 700,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา และได้ผลการประกวดราคาและลงนามสัญญาในการจัดซื้อเรือที่ราคา 698,000 บาท

 

 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่ามีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ จึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลักษณะต่างๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและสนับสนุน หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยยึดหลักเหตุผลและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

กลับขึ้นด้านบน