"คมนาคม" ชง ครม.ตั้งปลัดใหม่ 25 ส.ค.นี้

"คมนาคม" ชง ครม.ตั้งปลัดใหม่ 25 ส.ค.นี้

"คมนาคม" ชง ครม.ตั้งปลัดใหม่ 25 ส.ค.นี้

รูปข่าว : "คมนาคม" ชง ครม.ตั้งปลัดใหม่ 25 ส.ค.นี้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เตรียม ชง ครม. ตั้งปลัดใหม่ 25 ส.ค.นี้ พร้อมสั่งผู้บริหารซี 10 จำนวน 10 คน เขียนวิสัยทัศน์ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษส่งศุกร์นี้ ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเน้นแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

วันนี้ (18 ส.ค.2563) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เสนอรายชื่อผู้บริหารระดับ 10 ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 10 คน เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้อำนาจ และดุลยพินิจเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม แทนนายชัยวัฒน์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2563

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ผู้บริหารระดับ 10 ทั้ง 10 ราย จะต้องเขียนวิสัยทัศน์ จำนวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษว่า “ถ้าได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมจะมีวิสัยทัศน์อะไรบ้าง” โดยกำหนดให้ส่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว ภายในวันที่ 21 ส.ค.นี้ ก่อนที่จะพิจารณาว่า มีความน่าเชื่อถือได้ ประกอบกับผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนั้น จะต้องสามารถแปรนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยถือเป็นภารกิจที่จำเป็น จากนั้นตนจะเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 25 ส.ค.2563 ต่อไป

นายศักดิ์สยาม ระบุว่า ปลัดฯ เสนอตั้งแต่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ มาให้พิจารณา ซึ่งทุกคนถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ผู้ที่จะขึ้นมาระดับ 11 จะต้องมีความชัดเจน เพราะดูแลทั้งกระทรวงคมนาคม ต้องบอกว่างานคมนาคมต้องเร็ว และแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คิดไปข้างหน้า ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะงานเก่า

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีผู้บริหารระดับ 10 จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

  1. นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)
  2. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดฯ
  3. นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการฯ
  4. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
  5. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดฯ
  6. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
  7. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
  8. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)
  9. นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
  10. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)

 

กลับขึ้นด้านบน