กมธ.เร่งรับฟังความเห็น "นร.-นศ." คาดได้ข้อสรุปปลายเดือนนี้

กมธ.เร่งรับฟังความเห็น "นร.-นศ." คาดได้ข้อสรุปปลายเดือนนี้

กมธ.เร่งรับฟังความเห็น "นร.-นศ." คาดได้ข้อสรุปปลายเดือนนี้

รูปข่าว : กมธ.เร่งรับฟังความเห็น "นร.-นศ." คาดได้ข้อสรุปปลายเดือนนี้

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังความเห็นนักเรียนนักศึกษาในเวทีการชุมนุมต่าง ๆ คาด ได้ข้อสรุปให้สภาฯ ปลายเดือนนี้

วันนี้ (19 ส.ค.2563) นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอส ว่า หลังจากได้ลงพื้นที่รับฟังความเห็นในเวทีต่างๆ ในช่วง 2 สัปดาห์ ทั้งที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุดอื่น ๆ ซึ่งพบว่ามีประเด็นปลีกย่อยที่นอกเหนือจากข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ยุบสภาฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญ และหยุดการคุกคามประชาชน

โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่บางเวทีจะแก้ในเรื่องของ ส.ว. บางเวที จะแก้เรื่้องการศึกษา หรือความเหลื่อมล้ำ ขณะที่เวทีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประเด็นค่อนข้างร้อนแรงเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา

นายภราดร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรับฟังความเห็นนักเรียนนักศึกษายังได้เชิญเจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานว่ามีแนวทางในการดูแลการชุมนุมอย่างไร

เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้มีแนวทางชัดเจนว่า จะเปิดโอกาสและให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบ กติกาของกฎหมาย

สพฐ.ได้ทำหนังสือถึง ผู้บริหารของโรงเรียนทั่วประเทศโดยระบุว่า พื้นที่ของโรงเรียนอย่าปิดกั้น การแสดงออกสิทธิเสรีภาพของนักเรียน อยากให้โรงเรียนเป็นเซฟโซน ให้เด็กได้แสดงออกแสดงความเห็นอย่างเต็มที่และผู้บริหารต้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาทำให้การชุมนุมที่บริสุทธิ์ต้องเสียเจตนารมณ์ของน้อง ๆ ไป

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวว่า กรณีการเสนอประเด็นที่ละเอียดอ่อน ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มที่เดิมมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันคือ ต้องการให้ยุบสภาฯ หรือ แก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นว่า กลุ่มที่สนับสนุนส่วนหนึ่งมีความเป็นห่วงและกังวลใจกับข้อเรียกร้องดังกล่าว

ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องกลับมาคิดว่าจะยึดหลักตาม 3 ข้อเรียกร้องเดิมซึ่งในเวทีเมื่อวันที่ 10 ส.ค.มีประเด็นการพูดค่อนข้างรุนแรงแต่ต่อมาในเวทีราชดำเนินมีการพูดด้วยท่าทีที่ลดความรุนแรงลงมากซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของน้อง ๆ ว่า เมื่อสิ่งใดที่นำเสนอไปแล้วสังคมกลุ่มหนึ่งไม่ตอบสนองก็พยายามลดทอนลง สิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควรก็พยายามลดทอนท่าทีความก้าวร้าว ความเสียดสี เยาะเย้ยลง

นายภราดร พยายามตั้งใจรวบรวบความเห็นเพื่อส่งให้สภาฯ ให้เสร็จเร็วที่สุด โดยได้กรอบเวลามา 90 วัน ขณะนี้ใช้เวลายังไม่ถึง 20 วัน ซึ่งยังมีเวลาอีกมาก แต่ก็ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดและสภาฯ ควรเป็นพื้นที่ในการแสวงหาทางออก คาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเสร็จภายในสมัยประชุมนี้ หรือในช่วงปลายเดือน ส.ค.หรือต้นเดือน ก.ย.นี้

กลับขึ้นด้านบน