อนุฯ กมธ.งบฯ 64 มีมติแขวนงบจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ

อนุฯ กมธ.งบฯ 64 มีมติแขวนงบจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ

อนุฯ กมธ.งบฯ 64 มีมติแขวนงบจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ

รูปข่าว : อนุฯ กมธ.งบฯ 64 มีมติแขวนงบจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ

คณะอนุกรรมาธิการงบประมาณปี 2564 มีมติแขวนงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำลำใหม่ 2 ลำ วงเงิน 22,500 ล้านบาท โดยขอให้เลื่อนไปจนกว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศจะดีขึ้น แม้กองทัพเรือจะอ้างถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและข้อสัญญาจีทูจีที่ทำไว้กับรัฐบาลจีน

วันนี้ (19 ส.ค.2563) คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน พิจารณารายละเอียดงบประมาณของกองทัพเรือ 48,289 ล้านบาท พร้อมทั้งมีมติแขวนงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่ 2 ลำ วงเงิน 22,500 ล้านบาท โดยเห็นว่าให้เลื่อนการจัดซื้อออกไปก่อน เพราะประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และกองทัพเรือได้จัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกไปแล้วตั้งแต่ปี 2561 และกำลังจะได้เรือในปี 2567 จึงเสนอให้รอการพิจารณาจัดซื้อลำที่ 2 และ 3 หลังภาวะการเงินการคลังดีขึ้น

ขณะที่กองทัพเรือได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นว่า หากชะลอออกไปจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสูงขึ้นกว่าแผนเดิมที่ตั้งไว้ และมีความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงทางทะเล


นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ 2564 ยังระบุว่า ทางกองทัพเรือได้อ้างถึงสัญญาแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีที่รัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลจีนไว้ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดซื้อ ทางอนุกรรมาธิการจึงขอให้กองทัพเรือนำสัญญามาแสดงต่อที่ประชุม หากสัญญาสามารถเลื่อนได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ก็จะขอให้เลื่อนการจัดซื้อไปก่อนเช่นเดียวกับปี 2563 เพื่อจะได้นำงบประมาณส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนทั้งปัญหาเศรษฐกิจและภัยพิบัติ


สำหรับการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะที่ปรึกษายังได้ขอคำชี้แจงจากหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นกลางในการทำงาน โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยืนยันถึงความเป็นกลางและไม่ได้เป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลใด

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน