กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพฟรี เสริมรายได้หลัง COVID-19

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพฟรี เสริมรายได้หลัง COVID-19

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพฟรี เสริมรายได้หลัง COVID-19

รูปข่าว : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพฟรี เสริมรายได้หลัง COVID-19

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพเสริมให้คนไทย หลายหลักสูตรทั้ง Up Skill และ Re Skill เช่น การประกอบอาหารไทย การทำขนมไทย ฯลฯ ฟรี เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว หลังวิกฤต COVID-19

วันนี้ (20 ส.ค.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน พร้อมด้วย นายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.แรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ผู้ประกอบอาหารไทย และการฝึกอบรมการทำขนมไทย ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้ง 2 หลักสูตรมีผู้เข้าอบรมรวม 40 คน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ที่วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางนฤมลเปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากทักษะฝีมือแรงงานเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานไทยต้องพัฒนาทักษะฝีมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อีกทั้งต้องพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้เสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

อย่างไรก็ตามในปี 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในส่วนที่ดำเนินการเอง จำนวน 110,585 คน จากเป้าหมาย 127,200 คน

 

นางนฤมลกล่าวต่อว่า สำหรับวันนี้มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งผู้ประกอบอาหารไทยและการฝึกอบรมการทำขนมไทยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยทั้ง 2 สาขาอาชีพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุนั้น ช่วยให้สามารถทำขนมไทยแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ทำขายมีรายได้เพิ่มเติมช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังฝึกอบรมให้แก่แรงงานในอีกหลายหลักสูตรทั้ง Up Skill และ Re Skill แก่แรงงานทั้งที่อยู่นอกระบบและในสถานประกอบกิจการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย อาทิ ความรู้ด้านอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

แรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงพัฒนาทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม ที่สำคัญคือฝึกฟรี และมีรายได้ สามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดตามในเพจเฟซบุ๊กของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ หรือโทร.สอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

กลับขึ้นด้านบน