ทช.เผยเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคเหนือ

ทช.เผยเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคเหนือ

ทช.เผยเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคเหนือ

รูปข่าว : ทช.เผยเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคเหนือ

ทางหลวงชนบทเผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 3 จังหวัด ภาคเหนือ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (24 ส.ค.63) เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า มีถนน ทช.ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย จ.แพร่ และ จ.น่าน โดยได้รับผลกระทบรวม 9 สายทาง


สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ดังนี้

- ถนนสาย สท.4007 แยก ทล.1180-บ้านดงจันทร์ อ.สวรรคโลก,ศรีนคร จ.สุโขทัย

- ถนนสาย สท.4039 แยก ทล.1180-โป่งมะขาม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

- ถนนสาย พร.2015 แยก ทล.11-บ้านดอนมูล อ.ลอง จ.แพร่

- ถนนสาย พร.5019 แยก ทช.พร.4004-บ้านเด่นชัย อ.สูงเม่น,เด่นชัย จ.แพร่

 

 

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 5 สายทาง ดังนี้

- ถนนสาย สท.4010 แยก ทล. 1177 - บ้านห้วยไม้ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (น้ำท่วมสูง)

- สะพานชุมชน สท.010 สะพานสุขุมสามัคคีสามตำบล อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (น้ำท่วมสูง)

- สะพานชุมชน สท.011 สะพานรักษ์น้ำยม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (น้ำท่วมสูง)

- ถนนสาย พร.4008 แยก ทล. 1124 - บ้านวังแฟน อ.วังชิ้น จ.แพร่ (น้ำท่วมสูง)

- ถนนสาย นน.3012 แยก ทล.101 - บ้านภูเพียง อ.เวียงสา จ.น่าน (คอสะพานขาด 1 แห่ง) อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซม

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยสายทางที่เกิดเหตุดินไหล่เขาสไลด์ โดยได้จัดชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรออกแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเพื่อให้ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านได้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงสายทางที่เกิดเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ได้เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นขวางถนน เพื่อให้ยานพาหนะสามารถ สัญจรผ่านได้เรียบร้อยแล้ว

 

ตลอดจนสายทางที่เกิดเหตุน้ำท่วม คอสะพานขาด ได้จัดดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชน บริเวณที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่สัญจรไป-มา แล้ว พร้อมจัดชุดปฏิบัติการในการนำเครื่องจักรทำแนวป้องกันน้ำท่วมอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ติดตั้งป้ายเตือน เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน