กรมธนารักษ์เล็งสร้างคอนโดข้าราชการในทำเลทอง

กรมธนารักษ์เล็งสร้างคอนโดข้าราชการในทำเลทอง

กรมธนารักษ์เล็งสร้างคอนโดข้าราชการในทำเลทอง

รูปข่าว : กรมธนารักษ์เล็งสร้างคอนโดข้าราชการในทำเลทอง

กรมธนารักษ์ผลักดันโครงการคอนโดข้าราชการในพื้นที่ราชพัสดุในทำเลทอง เตรียมจองต้นเดือน ก.ย.63

วันนี้ ( 26 ส.ค.63) ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมนำที่ราชพัสดุทำเลทองในย่าน CBD (Central Business District) พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน กิจการธุรกิจ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ของเมืองในจังหวัดต่าง ๆ มาดำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและแหล่งศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมธนารักษ์ สำนักงาน ก.พ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น โดยแต่ละโครงการมี 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอย ห้องละประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท

ระยะแรกกรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่ราชพัสดุรวมทั้งสิ้น 9 แปลง ประกอบด้วย ใจกลางกรุงเทพมหานคร 3 แปลง คือ ถนนสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางจาก ถนนพระราม 3 ใกล้ MRT สถานีคลองเตย และถนนเพชรบุรีใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี จ.นนทบุรี บริเวณตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง 1 แปลง บริเวณปากเกร็ดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู 2 แปลง และใน จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 แปลง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุทำเลทอง การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานที่ราชการ

 

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมจองโครงการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

2. มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยสามารถรับ
สิทธิได้รายละไม่เกิน 1 สัญญา

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ มีดังนี้

1. ได้รับกรรมสิทธิ์ในห้องพักอาศัย

2. ได้สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ 30 ปี

3. กรมธนารักษ์ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ร้อยละ 25 จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า

4. สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิ ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้เมื่อครบ 5 ปี 

5. ซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ในเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กลับขึ้นด้านบน