กยศ.แจงปมใบทวงหนี้ หลังผู้กู้อ้างชำระปิดบัญชีแล้ว

กยศ.แจงปมใบทวงหนี้ หลังผู้กู้อ้างชำระปิดบัญชีแล้ว

กยศ.แจงปมใบทวงหนี้ หลังผู้กู้อ้างชำระปิดบัญชีแล้ว

รูปข่าว : กยศ.แจงปมใบทวงหนี้ หลังผู้กู้อ้างชำระปิดบัญชีแล้ว

กยศ. แจงผู้กู้ยังมีหนี้ค้างชำระอีกกว่า 34,000 บาท หลังผู้กู้ร้องเรียนจ่ายหนี้ปิดบัญชีแล้ว แต่ยังได้รับหนังสือทวงหนี้

วันนี้ (26 ส.ค.2563) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวถึงกรณีที่มีผู้กู้รายหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าได้รับหนังสือแจ้งการชำระหนี้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้วยวิธีการหักเงินเดือน โดยระบุว่ายังคงมียอดหนี้คงเหลือ ซึ่งผู้กู้ยืนยันว่าได้ชำระหนี้ปิดบัญชีจำนวน 24,000 บาท ตั้งแต่ปี 2553 นั้น

อ่านข่าว : สาวกาฬสินธุ์ยันจ่ายครบแล้วหนี้ กยศ.

กองทุนได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้กู้รายดังกล่าวได้กู้ยืมในระดับอาชีวศึกษาตั้งแต่ปี 2541 จำนวน 41,288 บาท ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกในปี 2544 หลังจากครบกำหนดชำระหนี้ได้มีการชำระหนี้เพียง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2545 จำนวน 990 บาท และวันที่ 17 ก.ค.2549 จำนวน 990 บาท

ต่อมาได้มีการดำเนินคดีในปี 2549 ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเงินต้นจำนวน 40,917.97 บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงชำระหนี้เป็นรายเดือน ๆ ละ 600 บาท เริ่มชำระงวดแรกภายในเดือน ต.ค.2549 และชำระงวดต่อไปทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

จากการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้หลังจากศาลมีคำพิพากษา ปรากฏว่ามีการชำระหนี้ตั้งแต่ ปี 2549 - 2553 รวม 31 ครั้ง เป็นเงิน 32,930 บาท

ส่วนที่ผู้กู้ยืมได้แจ้งว่าเมื่อปี 2553 มีการชำระหนี้ปิดบัญชี จำนวน 24,000 บาทแล้วนั้น พบว่าในปี 2553 มีรายการชำระ 2 ครั้งที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คือเมื่อวันที่ 14 ก.ค.2553 เวลา 11.04 น. ชำระเงินจำนวน 990 บาท และวันที่ 14 ต.ค.2553 เวลา 15.17 น. ชำระเงินจำนวน 3,000 บาท

จากการตรวจสอบกับระบบรับชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่พบยอดชำระหนี้ปิดบัญชีจำนวน 24,000 บาทดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันผู้กู้ยังมียอดหนี้ค้างชำระปิดบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 34,853.09 บาท (ยอดหนี้ ณ วันที่ 26 ส.ค.2563)

อย่างไรก็ตามกองทุนได้ติดต่อกับผู้กู้ยืมรายดังกล่าวแล้ว และกองทุนจะตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในรายละเอียดต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน