วุฒิฯ ตัดงบ 5 องค์กรอิสระอ้าง COVID-19 ป.ป.ช.มากสุด 166 ล้าน

วุฒิฯ ตัดงบ 5 องค์กรอิสระอ้าง COVID-19 ป.ป.ช.มากสุด 166 ล้าน

วุฒิฯ ตัดงบ 5 องค์กรอิสระอ้าง COVID-19 ป.ป.ช.มากสุด 166 ล้าน

รูปข่าว : วุฒิฯ ตัดงบ 5 องค์กรอิสระอ้าง COVID-19 ป.ป.ช.มากสุด 166 ล้าน

5 องค์กรอิสระ ชี้แจง กมธ.วุฒิฯ กรณีถูกตัดงบปี 64 จากเหตุโควิด พบ ป.ป.ช.ถูกตัดมากสุด 166 ล้านบาท

วันนี้ (27 ส.ค.2563) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ วันนี้ ได้ พิจารณาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 และงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

โดยมีประธานและเลขาธิการขององค์กรอิสระมาร่วมชี้แจง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา ในวันที่ 21 -22 ก.ย.ต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรอิสระดังกล่าว ไม่มีสังกัด และไม่มีตัวแทนชี้แจงในการประชุมวุฒิสภา จึงมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการกิจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแทน

จากการรายงานในวันนี้พบว่า องค์กรอิสระทั้ง 5 แห่งถูกปรับลดงบประมาณ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่ทำงาน ทั้งนี้เพราะทุกหน่วยงานก็ถูกปรับลดงบประมาณเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงบประมาณได้ให้เหตุผลในการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ 5 องค์กรอิสระว่า เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

โดยพบว่า องค์กรอิสระที่ถูกปรับลดมากที่สุดคือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับจัดสรรวงเงิน 2,531.4 ล้านบาท ปรับลดลง 166.72 ล้านบาท คงเหลือ 2,364,771,800 บาท

รองลงมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการจัดสรร 2,557 ล้านบาท ปรับลดลง 70.2 ล้านบาท คงเหลืองบฯ 2,487,522,600 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับจัดสรรวงเงิน 1,804 ล้านบาท ปรับลดลง 33.8 ล้านบาท คงเหลือ 1,770,706,300 บาท

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน 339 ล้านบาท ปรับลดลง 23 ล้านบาท คงเหลือ 316,170,600 บาท

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรวงเงิน 224.8 ล้านบาท ปรับลดลง 10.55 ล้านบาท คงเหลือ 214,245,000 บาท

กลับขึ้นด้านบน