ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศขอความกระจ่างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศขอความกระจ่างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศขอความกระจ่างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รูปข่าว : ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศขอความกระจ่างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันนี้ ( 28 ส.ค.63 ) ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 17 แห่ง และ โรงเรียนกีฬาอีก 11 แห่ง รวมกับคณะศึกษาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ คณะศึกษาศาสตร์ กับอีก 1 ตัวแทน สำนักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 31 แห่ง

ยื่นหนังสือต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา และ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ทบทวนคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับมอบหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ให้เหตุผลว่า การที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ร่วมกันเดินทางมายื่นหนังสือครั้งนี้ เนื่องจากเดิมทีได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง , นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ นายวันชัย รัตนวงษ์ แต่สุดท้ายกลับไม่มีชื่อของ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ผู้ที่คนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้การยอมรับ

 

 

เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ เช่นเดียวกับ นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ซึ่งอยู่ในวงการกีฬามายาวนาน ผิดกับ นายวันชัย รัตนวงษ์ ซึ่งเป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกีฬามาก่อน แต่กลับได้รับการเสนอชื่อ ทำให้เกิดความสับสนว่าทำไมถึงมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสภาเพียงแค่ 2 คน ค้านต่อประชาคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำเน้นถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ที่สำคัญทุกรายชื่อมีคุณสมบัติ มีความรู้ มีความสามารถ แต่ทำไม นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ถูกตัดออกอย่างไม่มีเหตุผล จึงขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ได้ชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส ในการบริหารงานต่อไปในวันข้างหน้า

 

 

อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ทีได้ถูกเสนอให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่อาคารวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติต่อไป

กลับขึ้นด้านบน