"จิสด้า" เผยภาพดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมขัง "สุโขทัย-พิษณุโลก"

"จิสด้า" เผยภาพดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมขัง "สุโขทัย-พิษณุโลก"

"จิสด้า" เผยภาพดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมขัง "สุโขทัย-พิษณุโลก"

รูปข่าว : "จิสด้า" เผยภาพดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมขัง "สุโขทัย-พิษณุโลก"

"จิสด้า" เผยภาพจากดาวเทียมให้เห็นมวลน้ำที่ยังคงท่วมขังใน จ.สุโขทัย และพิษณุโลก ขณะนี้น้ำกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า และจะมีการผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบางระกำโมเดล

วันนี้ (28 ส.ค.2563) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดภาพไทยโชต (ดาวเทียม THEOS-1) ให้เห็นถึงมวลน้ำที่ยังคงท่วมขังในเขต จ.สุโขทัย และพิษณุโลก โดยส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้ว ขณะนี้กำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า และจะมีการผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบางระกำโมเดลอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่งบางระกำแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 200,000 ไร่ (ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ) ซึ่งถือเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่จะมาจากภาคเหนือตอนบน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ทางตอนล่าง

 

ขณะที่ดาวเทียม COSMO Skymed-1 เผยให้เห็นภาพ จ.สุโขทัย และพิษณุโลก ซึ่งบันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ส.ค. พบพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 125,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่แก้มลิง ไม่มีผลกระทบในภาคการเกษตร แบ่งเป็นในเขตจังหวัดสุโขทัย 6 อำเภอ 42 ตำบล ประมาณ 100,000 ไร่ และ จ.พิษณุโลก 3 อำเภอ 9 ตำบล ประมาณ 25,000 ไร่

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม นอกจากจะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลต้นทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน