ก.ตร.แต่งตั้งนายพลตำรวจ 142 ตำแหน่ง จับตานายพลใหม่ 77 คน

ก.ตร.แต่งตั้งนายพลตำรวจ 142 ตำแหน่ง จับตานายพลใหม่ 77 คน

ก.ตร.แต่งตั้งนายพลตำรวจ 142 ตำแหน่ง จับตานายพลใหม่ 77 คน

รูปข่าว : ก.ตร.แต่งตั้งนายพลตำรวจ 142 ตำแหน่ง จับตานายพลใหม่ 77 คน

ก.ตร.ผ่านฉลุยแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจปี 2563 จำนวน 142 ตำแหน่ง ผบช.ปส. ผบช.ก. ขยับขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.ยรรยง ขยับขึ้น ผบช.ภาค 4 ขณะที่ หน.สนง.พล.ต.อ.สุวัฒน์ โยกไปนั่ง ผบช.ภาค 8 พล.ต.ท.มนตรี โยกจาก ภาค 2 ไปนั่ง ผบช.ปส.

วันที่ 28 ส.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.)-ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2563

โดยมีตำแหน่งว่างระดับ รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ว่าง 13 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) ว่าง 43 ตำแหน่ง และ ผบก.ว่าง 77 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 142 ตำแหน่ง โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง

รายงานข่าวแจ้งว่า ระดับรองผบ.ตร.ที่ว่างลง 3 ตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคือ พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ย้ายเข้าตำแหน่งหลักเป็นรอง ผบ.ตร. โดยเลื่อน พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ขึ้นเป็น จตช. พล.ต.ท.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (นรต.38) เลื่อนเป็น รอง ผบ.ตร.

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 5 ตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. (นรต.37) พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.สันติบาล (นรต.40) พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. (นรต.39) พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สำนักงานกำลังพล (นรต.36) พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปราบปรามยาเสพติด

ระดับผู้บัญชาการ พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ รอง ผบช.ภาค 2 คนสนิท พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง อดีต ผบช.ภาค 2 เลื่อนเป็น ผบช.ภาค 2 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ จตร.(สบ 8) (นรต.41) อดีตนายเวร พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.ภาค 3

พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ รองผบช.ภาค 4 เลื่อนเป็นผบช.ภาค 4 พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. (นรต.41) หัวหน้าสำนักงาน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ว่าที่ ผบ.ตร. โยกเป็นผบช.ภาค 8

พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภาค 2 (นรต.38) โยกเป็น ผบช.ปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก. เลื่อนเป็น ผบช.ก. พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา รองผบช.น. (นรต.44) เลื่อนเป็น ผบช.สันติบาล พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ก.ตร. โยกเป็น ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ท.นิรันดร์ เหลื่อมศรี จตร. (สบ 8) (นรต.43) ทำหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ โยกเป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองผบช.น. (นรต.43) คนสนิท พล.ต.อ.จักรทิพย์ เลื่อนเป็น จตร.(สบ 8)

สำหรับตำแหน่งสำคัญ เช่น พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภาค 1 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภาค 5 พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภาค 6 พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผบช.ภาค 7 พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภาค 9 อยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ. (นรต.40) คนสนิท พล.ต.อ.สุวัฒน์ เลื่อนเป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. (นรต.50) เลื่อนเป็นรองผบช.ก. พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผบก.สปพ. (นรต.50) เลื่อนเป็น รองผบช.น. พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว โยกเป็น ผบก.น.1

พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.สส.สตม. โยกเป็น ผบก.น.4 พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต (นรต.48) คนสนิท พล.ต.อ.จักรทิพย์ โยกเป็น ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 โยกเป็น ผบก.น.8 พล.ต.ต.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.สส.ภาค 7 กลับถิ่นเก่า เป็น ผบกน.9

พ.ต.อ.อนันต์ นานาสมบัติ รองผบก.ปคบ. เลื่อนเป็น ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบก.สส.บช.น. (นรต.46) เลื่อนเป็น ผบก.สส.บช.ภ.7 พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ปปป. (นรต.50) โยกเป็น ผบก.ป. พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบก.สปพ. เลื่อนเป็น ผบก.สปพ.

สำหรับระดับผบก.ในพื้นที่ บช.น. พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.2 พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3 พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบก.น.7 พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช.น. อยู่ที่เดิม

กลับขึ้นด้านบน