คมนาคมจ่อปรับเกณฑ์รถเมล์-รถไฟฟรีรูปแบบใหม่ หวังลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

คมนาคมจ่อปรับเกณฑ์รถเมล์-รถไฟฟรีรูปแบบใหม่ หวังลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

คมนาคมจ่อปรับเกณฑ์รถเมล์-รถไฟฟรีรูปแบบใหม่ หวังลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

รูปข่าว : คมนาคมจ่อปรับเกณฑ์รถเมล์-รถไฟฟรีรูปแบบใหม่ หวังลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

คมนาคมจ่อปรับเกณฑ์รถเมล์-รถไฟฟรีรูปแบบใหม่  หวังลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย กระทรวงคมนาคมเตรียมใช้เกณฑ์รถเมล์-รถไฟฟรีรูปแบบใหม่ โดยให้สิทธิกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึก พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ที่สามารถใช้บัตรประชาชน บัตรผู้ว่างงานและบัตรประจำตัวนักเรียนแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิใช้บริการฟรีได้ คาดอาจล่าช้ากว่า 1 ส.ค.2558 เพราะยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและการจัดทำเกณฑ์รายได้ผู้มีสิทธิ

วันที่ (23 มิ.ย.2558) ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบให้มีการยกเลิกโครงการรถเมล์-รถไฟฟรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2558  จึงให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาหาแนวทาง ช่วยเหลือลดค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้ต่ำใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการนี้นำภาษีของคนส่วนรวมไปอุดหนุนให้แก่คนเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีคนที่ไม่มีรายได้ต่ำ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการมาใช้บริการรถเมล์ รถไฟ ฟรีจำนวนมาก
 
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะวิธีการแสดงตนของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การกำหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำของผู้รับสิทธิ กรอบเวลาลงทะเบียนในแต่ละปีและการจัดทำสติ๊กเกอร์สีเพื่อบ่งบอกว่าเป็นผู้มีรายได้ระดับใด รวมถึงการหาวิธีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

โดยกลุ่มที่คาดว่าน่าจะได้รับสิทธิใช้บริการรถเมล์ฟรี-รถไฟฟรีทันกำหนดการณ์ในวันที่ 1 ส.ค. 2558 น่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ 14 ปีลงมา  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึก พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี เพราะสามารถใช้บัตรประชาชน บัตรผู้ว่างงานและบัตรประจำตัวนักเรียนแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิใช้บริการฟรีได้ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป นักศึกษาและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในกลุ่มนี้น่าจะมีเพียงผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อยค่าโดยสารได้ร้อยละ 50 ทันวันที่ 1 ส.ค. 2558  ทำให้กระทรวงคมนาคมจะเพิ่มระยะเวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิให้ประชาชนเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิทุกคน สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถเมล์ฟรีในปัจจุบันจะอยู่ที่ 250,000 คนต่อวัน และผู้ใช้บริการรถไฟฟรีจะอยู่ที่  80,000 คนต่อวัน


กลับขึ้นด้านบน