ผู้สูงอายุเฮ จ่อถกอัตราจ้างงานปีนี้

ผู้สูงอายุเฮ จ่อถกอัตราจ้างงานปีนี้

ผู้สูงอายุเฮ จ่อถกอัตราจ้างงานปีนี้

รูปข่าว : ผู้สูงอายุเฮ จ่อถกอัตราจ้างงานปีนี้

กมธ.แรงงาน วุฒิสภา เรียก ก.แรงงาน หารือเตรียมเปิดอัตราจ้างรับผู้เกษียณอายุปีนี้ พร้อมปัดฝุ่นนำค่าแรงผู้สูงอายุรายชั่วโมงมาปรับใช้

วันนี้ (1 ก.ย.2563) นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน ของวุฒิสภา เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมาธิการแรงงานที่มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เกี่ยวกับประเด็นการจัดร่าง พ.ร.บ.ส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงานนอกระบบ พ.ศ.... โดยข้อเสนอในส่วนของการคิดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงให้กับลูกจ้างผู้สูงอายุทางประธาน กมธ. ยืนยันว่า เคยมีการกำหนดและใช้ในสมัยที่เป็น รมว.แรงงาน ดังนั้นจึงควรนำเรื่องนี้กลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ประธาน กมธ.ยังเห็นว่าแรงงานผู้สูงอายุมีความสำคัญเพราะบุคคลเหล่านั้มีประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลายจึงมอบหมายกระทรวงแรงงานไปสำรวจข้อมูลว่า ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุทั้งหมดเท่าไรและมีอัตราจ้างว่างอยู่เท่าไร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุและให้ผู้เกษียณอายุได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้กับผู้สูงอายุสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยทางคณะกรรมการแรงงานเชิญจะตัวแทนกระทรวงแรงงานมาให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 8 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบข้อเสนอเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยการแก้ไขกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

ขณะที่ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายอายุให้ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จากเดิมกำหนดให้มีอายุไม่เกิน 60 ปี เปลี่ยนเป็น 65 ปี บริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 8 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2563 เป็นต้นมา ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมยกระดับแรงงานผู้สูงอายุ ทั้งลักษณะงาน-ค่าตอบแทน 

 

 

กลับขึ้นด้านบน