บริษัทลูกการบินไทย "วิงสแปนฯ" เลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน

บริษัทลูกการบินไทย "วิงสแปนฯ" เลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน

บริษัทลูกการบินไทย "วิงสแปนฯ" เลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน

รูปข่าว : บริษัทลูกการบินไทย "วิงสแปนฯ" เลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน

วิงสแปน เซอร์วิสเซสฯ ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน โดยให้เหตุผลจากวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบธุรกิจสายการบิน จนทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านการเงิน ยืนยันจ่ายชดเชยเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนดภายใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโอม พลาณิชย์ กรรมการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ลงนามในประกาศบริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด ที่ 19/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงาน โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึงบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งแรงงงานให้แก่สายการบินในประเทศไทยด้วย

ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายทุกประเภท แต่สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด ประกอบกับแรงงานที่ยังคงได้รับการว่าจ้างมีอยู่จำนวนไม่มาก ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานชั่วคราวจำนวนมาก จนเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีกให้เหมาะสม

ขณะเดียวกันผู้ว่าจ้างแรงงานหลักคือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ขณะนี้ประสบปัญหาการเงินและอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงการกลับมาว่าจ้างแรงงานของผู้ว่าจ้าง และไม่มั่นใจว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานในอนาคตหรือไม่

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถว่าจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานในปัจจุบันได้ และมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ได้มีประกาศให้หยุดงานเพราะเหตุจำเป็นดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคณะกรรมการสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย และพนักงานปัจจุบันที่เป็นผู้พิการ หรือหากพนักงานยังไม่ประสงค์ให้เลิกจ้าง ให้พนักงานแสดงความจำนงขอลาหยุด โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน และให้การลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างเริ่มตั้งแต่ 1ก.ย.2563 เป็นต้นไป

ในประกาศเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ยังระบุอีกว่า จะส่งหนังสือแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นรายบุคคล พร้อมแจ้งรายชื่อพนักงานที่จะเลิกจ้างแก่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป โดยบริษัทจะทยอยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผล หรือเมื่อบริษัทฯ กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้วต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศเลิกจ้างครั้งนี้ทำให้พนักงานบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ประมาณ 2,600 คน ถูกเลิกจ้างทันที ซึ่งบริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทลูกที่บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จัดตั้งขึ้น โดยถือหุ้นในสัดส่วน 49% (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด โดยมีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการบินไทยจัดจ้างบริษัททั้ง 2 ให้ทำหน้าที่รับจ้างดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายช่าง และฝ่ายคาร์โก้

 

กลับขึ้นด้านบน