แจก 3,000 บาท 15 ล้านคน ใช้จ่ายร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

แจก 3,000 บาท 15 ล้านคน ใช้จ่ายร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

แจก 3,000 บาท 15 ล้านคน ใช้จ่ายร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

รูปข่าว : แจก 3,000 บาท 15 ล้านคน ใช้จ่ายร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

ศบศ.เห็นชอบใช้เงินกู้ 4.5 หมื่นล้านบาท แจกเงิน 3,000 บาท 15 ล้านคน เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการจ้างงานช่วยบัณฑิตจบใหม่ 260,000 คน

วันนี้ (2 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภค โดยการแจกเงินให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 15 ล้านคน คนละ 3,000 บาท ให้เวลาใช้ 3 เดือน มีข้อกำหนดให้ใช้วันละ 100-250 บาท

กำหนดให้ผู้ได้สิทธิ์จะนำเงินไปใช้กับร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่มาลงทะเบียน โดยขณะนี้ยังเปิดให้ซื้อของในร้านค้าสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วม โดยการซื้อของจะเป็นแบบร่วมจ่าย ผู้ซื้อจ่ายร้อยละ 50 และรัฐจ่ายให้ร้อยละ 50 โดยรัฐบาลจะใช้เงินกู้ในโครงการนี้จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกับที่ผู้ได้สิทธิ์ต้องออกด้วย จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ 9 หมื่นล้านบาท

ซึ่งรูปแบบทั้งหมดจะให้กระทรวงการคลังไปทำรายละเอียดภายใน 2 สัปดาห์ เพราะต้องการให้เงินกระจายสู่ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย และนำกลับมาเสนอให้ ศบศ.เห็นชอบอีกครั้ง เพื่อเข้าที่ประชุม ครม. คาดว่าจะเริ่มโครงการได้เดือน ต.ค.2563

เคาะจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 2.6 แสนคน

ศบศ.ยังเห็นชอบมาตรการจ้างงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ปีการศึกษา 2562-2563 เป้าหมายจำนวน 260,000 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564 โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. 2.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท, ระดับ ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท และ ระดับ ปวช. ไม่เกิน 4,700 บาท

กำหนดเงื่อนไขนายจ้างต้องไม่ลดพนักงานเกินร้อยละ 15 ซึ่งจะต้องทำสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและนายจ้างกับกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสอบไม่ให้ปลดแรงงานเก่าออกเกินเงื่อนไข โดยจะนำเสนอที่ประชุม ครม. เห็นชอบต่อไป และยังเห็นชอบให้จัดงาน JOB EXPO 2020 ในเดือน ก.ย. เพื่อจ้างงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตำแหน่ง

ศบศ.ยังไม่หารือ "ภูเก็ตโมเดล" ชี้ต้องรอบคอบ

รองเลขาธิการ สศช. ยังระบุถึง "ภูเก็ตโมเดล" ว่ายังไม่ได้หารือกันใน ศบศ. เนื่องจากต้องพิจารณาอย่างรัดกุมไม่ให้เกิดปัญหา จากการสอบถามธุรกิจในพื้นที่ก็มีความกังวลการกลับมาระบาดของโรค COVID-19 โดยภูเก็ตโมเดล กระทรวงท่องเที่ยวเสนอให้นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัด เพื่อฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563

นอกจากนี้ ศบศ.ยังเห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มที่มีศักยภาพ รวมทั้งดึงดูดกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงยังให้ ททท.พิจารณาแจกคูปอง หรือบัตรสมาร์ทการ์ดให้กลุ่มคนสูงวัย หรือผู้มีกำลังซื้อสูง สามารถเข้าถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัได้มากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน