THE EXIT : พิรุธขอสัมปทานป่า 6 พันไร่ จ.เลย ตอน 1

THE EXIT : พิรุธขอสัมปทานป่า 6 พันไร่ จ.เลย ตอน 1

THE EXIT : พิรุธขอสัมปทานป่า 6 พันไร่ จ.เลย ตอน 1

รูปข่าว : THE EXIT : พิรุธขอสัมปทานป่า 6 พันไร่ จ.เลย ตอน 1

ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน กรมป่าไม้ ดีเอสไอ ฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบที่ดินตระกูลกรรณสูต ที่ อ.ภูเรือ และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถือครองในนามบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่ถูกยึดคืนทั้งหมด 6,543 ไร่ ปัจจุบันเอกชนรายเดิมกลับยื่นขอสัมปทานป่าในพื้นที่เดิม

รังเย็นรีสอร์ท ตั้งอยู่ในหุบเขาป่าภูหมี-ภูขี้นาค ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งที่ดินจำนวน 19 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ถูกเพิกถอนโฉนดที่ดินและยุติการประกอบกิจการโรงแรมตั้งแต่ปี 2561

แม้อาคารส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งร้าง แต่เมื่อ THE EXIT ตรวจสอบจากการใช้งาน พบว่า ระบบสาธารณูปโภคยังใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งยังจ้างคนงานเฝ้าดูแลรีสอร์ตมานาน 2 ปี

 

เมื่อตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย พบประกาศขออนุญาตสัมปทานใช้พื้นที่ป่าภูหมี-ภูขี้นาค 6,543 ไร่ของบริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของตระกูลกรรณสูตร ที่มีนายเปรมชัย กรรณสูตร เป็นหนึ่งในกรรมการ โดยขออนุญาตสัมปทานเพื่อทำเกษตรกร จำหน่ายดอกไม้และผลไม้เมืองหนาว


สัญญาขอสัมปทาน ระบุเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2563 และเปิดให้ผู้ไม่เห็นด้วยคัดค้านภายใน 30 วัน หรือสิ้นสุดในวันที่ 6 ก.ย.นี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการสัมปทานดังกล่าวอยู่ในช่วงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำสำนวนคดีบุกรุกและฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกว่า 100 ล้านบาทนายธานินทร์ ละโรงสูงเนิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย กล่าวว่า ไม่มีอำนาจปฏิเสธคำขออนุญาตสัมปทานที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอทางจังหวัด เกี่ยวกับประเด็นที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีโดยกรมป่าไม้ รวมทั้งตรวจพิสูจน์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตใช้พื้นที่หรือไม่

กลุ่มประชาชนรักษ์เมืองเลย ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดินและกรมป่าไม้ เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ถูกตรวจยึดมานานกว่า 2 ปี แต่คดีความไม่คืบหน้า และนายทุนยังไม่เคยสละการครอบครองที่ดิน

 

สอดคล้องกับข้อมูลของ พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากนายทุนใช้กฏหมายยื่นขอสัมปทานอีกครั้ง ทั้งที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างตรวจยึด

นี่คือการลักหลับหรือเปล่า ปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการขอสัมปทานได้อย่างไร

 

รังเย็นรีสอร์ทและภูเรือวโนทยานของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ป่ากว่า 6,000 ไร่ ใน ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ และ ต.โคกงาม ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นที่ดินของรัฐประเภทที่เขา ภูเขา และตามประกาศขอสัมปทานป่า สำนักงานที่ดินสาขาด่านซ้ายกำหนดให้ยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน ก่อนจะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทั้งในระดับจังหวัด ระดับกรม ระดับกระทรวง และสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ลงนามให้อนุญาตสัมปทานหรือไม่

 

 

กลับขึ้นด้านบน