"หมอยง" ชี้ พบติดเชื้อ 1 คน ยังไม่ใช่การระบาดรอบ 2

"หมอยง" ชี้ พบติดเชื้อ 1 คน ยังไม่ใช่การระบาดรอบ 2

"หมอยง" ชี้ พบติดเชื้อ 1 คน ยังไม่ใช่การระบาดรอบ 2

รูปข่าว : "หมอยง" ชี้ พบติดเชื้อ 1 คน ยังไม่ใช่การระบาดรอบ 2

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก วันเดียวเพิ่ม 236,000 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 4,300 คน ขณะที่การพบการติดเชื้อในประเทศไทย แพทย์ย้ำว่ายังไม่ใช่การระบาดรอบ 2

วันนี้ (7 ก.ย.2563) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง COVID-19 ระบุ การป้องกัน COVID-19 ทำให้เกิดประโยชน์กับการช่วยลดปริมาณโรคไข้หวัดใหญ่ RSV และโรคทางเดินหายใจ 

แต่หลังจากนโยบายผ่อนปรนและเปิดโรงเรียนเต็มรูปแบบ โรคทางเดินหายใจขณะนี้เริ่มพบในเด็ก และมาสู่ในวัยผู้ใหญ่ที่บ้าน จากการศึกษาที่ศูนย์ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็น Rhinovirus A และรองลงมา เป็น Adenovirus 

Rhinovirus มี 3 ชนิด คือ A B และ C อาการที่พบจะมีไข้ต่ำ ๆ เพียงวันเดียว และจะมีน้ำมูก คัดจมูก ตามมา หรือที่เราเรียกว่าไข้หวัด common cold ตามฤดูกาลนี้ของทุกปีจะพบ ไข้หวัดใหญ่ และ RSV สูงมาก ปีนี้ได้รับผลจากการดูแลป้องกันโควิด 19 ทำให้ลดลง

หลังจากนี้ ยังต้องมีมาตรการ อย่างเข้มงวดต่อไปไม่ให้เกิด COVID-19 ระบาดในรอบ 2 ให้ได้ สำหรับการพบผู้ป่วย 1 คนในขณะนี้ ยังไม่นับว่าเป็นการระบาด หากควบคุมได้และไม่ให้การติดเชื้อเพิ่ม

ติด COVID-19 แม้ไร้อาการอาจแพร่เชื้อได้ 20-30 วัน

ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเตือน ให้ประชาชนตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรค COVID-19 ด้วยการรักษาวินัยป้องกันตัวเองว่า คนที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อได้โดยแม้ไม่มีอาการ ถ้าคนที่ติดเชื้อไม่อ่อนแออาจจะแพร่เชื้อได้ 20-30 วัน และหยุดแพร่ แต่ถ้าคนติดเชื้อมีวินัย สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือ ก็ไม่สามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้ และคนอื่น ๆ ก็ต้องมีวินัยป้องกันตัวเองด้วย

และเห็นว่าการตรวจหาว่ามีคนติดเชื้อโดยไม่มีอาการหรือไม่ มากน้อยเพียงใดในแต่ละพื้นที่ด้วยการตรวจเลือดจะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและถ้าตรวจเลือดได้ผลบวกจึงค่อยตรวจว่ามีเชื้อปล่อยออกมาได้หรือไม่ด้วยการแยงจมูก

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน