จี้ "สุริยะ" ลาออก หลังผลสอบเหมืองทองคำ พิจิตร 6 ปี ไม่ชัดเจน

จี้ "สุริยะ" ลาออก หลังผลสอบเหมืองทองคำ พิจิตร 6 ปี ไม่ชัดเจน

จี้ "สุริยะ" ลาออก หลังผลสอบเหมืองทองคำ พิจิตร 6 ปี ไม่ชัดเจน

รูปข่าว : จี้ "สุริยะ" ลาออก หลังผลสอบเหมืองทองคำ พิจิตร 6 ปี ไม่ชัดเจน

ภาคประชาสังคมฯ ร้อง ก.อุตฯ - ทำเนียบฯ จี้นายกฯ สั่ง "สุริยะ" พ้นตำแหน่ง หลัง ผลสอบเหมืองทองคำ พิจิตร 6 ปี ไม่ชัดเจน ชงนายกฯ ตั้ง ศ.วิชา สอบ ตร.- อัยการ ที่เกี่ยวการสอบคดี

วันนี้ (8 ก.ย.63) กลุ่มประชาสังคม ปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ นำโดยนางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ และ น.ส.อารมณ์ คำจริง ยื่นหนังสือถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอให้ชี้แจง กรณีที่กลุ่มภาคประชาชนสังคม เคยยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ทั้งการขุดถนนทางหลวง และการประกอบกิจการ ที่ได้เคยยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบ โดยที่ผ่านมาไม่ตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน

นางวันเพ็ญกล่าวว่า การยื่นหนังสือต่อ นายสุริยะ ยังเกี่ยวกับประเด็นคัดค้านการรับจดคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจ ( สำรวจแร่) และประทานบัตร (ทำเหมือง) ที่พบว่ามีการดำเนินการยื่นขอในพื้นที่เดิม ในหลายจังหวัด อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิบนที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชน เพราะว่าการอนุญาตให้กับเอกชนได้สิทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ.แร่ เหนือที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชน จะไม่อาจยกเลิกเพิกถอนสิทธิของบริษัทเอกชนออกไปจากที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชนได้อีกต่อไป และขอให้ รมว.อุตสาหกรรม ชี้แจงต่อ นายกรัฐมนตรี และ ครม.ว่าเหตุใดจึงไม่เพิกถอนประทานบัตรบริษัทเหมืองทองคำ หลังพบว่าข้อร้องเรียนการทำผิดกฎหมายของประเทศไทย ซึ่ง พ.ร.บ.แร่ 2510 ได้ให้อำนาจ รมว.อุตสาหกรรม ต้องเพิกถอนประทานบัตร ไว้โดยชอบ ตามมาตรา 138

 

หลังจากยื่นเรื่องที่กระทรวงอุตสหากรรมแล้ว ยังได้เดินทางต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอสั่งให้ รมว.อุตสาหกรรม เข้าชี้แจง ต่อ นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี กรณี บริษัทเหมืองทองคำทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. แร่ 2510 มาตรา 43/ มาตรา 57 และ มาตรา 138 ให้อำนาจ รมว.อุตสาหกรรม ต้องเพิกถอนประทานบัตร และเมื่อเพิกถอนประทานบัตร จะส่งผลทำให้บริษัทเหมืองทองคำสิ้นสิทธิ์ ที่เคยได้รับจากประเทศไทย ในการต่อสู้กับประเทศไทยในอนุญาโตตุลาการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจากปัญหายังพบว่า เมื่อประชาชน ยื่นเรื่องให้ดำเนินการไว้ แต่ รมว.อุตสาหกรรม ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้ บริษัทเหมืองทองคำยังคงใช้สิทธิ์ดึงประเทศไทยเข้าสู่กระบวนพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ

กลุ่มภาคประชาสังคมฯ ขอให้ท่นายกรัฐมนตรี และ ครม.เร่งดำเนินการเพิกถอนประทานบัตร และขอให้เร่งพิจารณาถอดถอน นายสุริยะ ออกจากตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม เนื่องจากมีพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเหมืองทองคำ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรี เร่งออกกฎหมายควบคุมทองคำเพื่อปกป้องคุ้มครองไว้ให้เป็นทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย พร้อมทั้งขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งตั้ง ศ.วิชา มหาคุณ สอบสวน กรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อัยการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวม 5 คดี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหมืองแร่ทองคำ

กลับขึ้นด้านบน