คุมเข้มชายแดนไทย สกัดแรงงานลอบเข้าเมือง ป้องกัน COVID-19

คุมเข้มชายแดนไทย สกัดแรงงานลอบเข้าเมือง ป้องกัน COVID-19

คุมเข้มชายแดนไทย สกัดแรงงานลอบเข้าเมือง ป้องกัน COVID-19

รูปข่าว : คุมเข้มชายแดนไทย สกัดแรงงานลอบเข้าเมือง ป้องกัน COVID-19

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการเข้มข้นเพื่อสกัดและตรวจค้นแรงงานข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

วันนี้ (9 ก.ย.2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. ได้ให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนิน 3 มาตรการเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

  • ให้จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับเมียนมา เพิ่มการเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเข้าไทย พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เฝ้าระวังผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

  • ให้บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบกลับเข้าไทย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติ หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการทางสาธารณสุข

 

  • ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยเฝ้าระวังสอดส่อง หากพบบุคคลต้องสงสัย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทางสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการต่อไป

คุมเข้มชายแดนทางทะเลป้องกัน COVID-19

เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ออกลาดตระเวนทางทะเล จังหวัดระนอง เพื่อคุมเข้มการลักลอบเข้าเมือง พร้อมลงพื้นที่หมู่บ้านมอแกน บนเกาะเหลา สร้างการรับรู้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้กับชาวบ้าน รวมถึงช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางการไทย เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


สธ.รับมือ COVID-19 ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก

นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่จังหวัดตากว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีคำสั่งปิดด่านถาวร 2 ด่าน และด่านธรรมชาติ 36 ด่าน ครอบคลุมพื้นที่ 560 กิโลเมตร ตลอดชายแดน 5 อำเภอ รวมทั้งสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด-อำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน ตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และมีชุดเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลางพร้อมสนับสนุน หากพบผู้ติดเชื้อข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

ขณะนี้ มีเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อตามแนวชายแดน โดยมีรถตรวจพระราชทาน 5 คัน ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม 2,635 คน เป็นคนไทย 1,641 คน ต่างด้าว 994 คน คาดว่าจะรู้ผลภายใน 48 ชั่วโมง

 

 

กลับขึ้นด้านบน