กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนจ่ายเบี้ย "ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ"

กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนจ่ายเบี้ย "ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ"

กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนจ่ายเบี้ย "ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ"

รูปข่าว : กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนจ่ายเบี้ย "ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ"

กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพล่าช้ากว่ากำหนดเดิม หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามกำหนด ล่าสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน จ่ายทัน 22 ก.ย.นี้

วันนี้ (10 ก.ย.2563) เฟซบุ๊ก "กรมบัญชีกลาง" ได้เผยแพร่ข้อความ ชี้แจงปัญหาการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ก.ย.2563 โดยระบุว่า กรมฯ ไม่สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว ภายในกำหนด 10 ก.ย.นี้ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอ หากได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว แต่ในเวลาต่อไป แอดมินเพจของกรมบัญชีกลางก็ลบโพสต์ดังกล่าว


ขณะที่ เพจเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ระบุว่า กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางวิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว กรมบัญชีกลางเป็นผู้ทำหน้าที่เพียงเบิกจ่ายเงิน ตามที่ต้นสังกัดเสนอ ซึ่งต้องมีงบประมาณตามกำหนดมารอก่อน จึงจะดำเนินการกระจายเงินโอนผ่านระบบ GSMIS ซึ่งในแต่ละเดือนกรมบัญชีกลางจะเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้ประมาณ 4-5 พันล้านบาท หากเงินงบประมาณไม่ครบจำนวน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้

ขณะที่ มีรายงานระบุว่า กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกตัดงบประมาณไปมากกว่า 3 พันล้านบาท ไปเข้างบกลาง จนกระทบการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และความพิการนั้น

ด้านนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ชี้แจงว่า การตัดงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามการพิจารณาของกรมฯ ซึ่งคำนวณเงินที่เหลือใช้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน เช่น งบลงทุนที่ไม่ได้ผูกพันสัญญา และงบฯ อบรมสัมมนา ส่วนปัญหาท้องถิ่น ไม่สามารถจัดสรรงบฯ เบี้ยผู้สูงอายุ และความพิการได้ อาจเป็นปัญหาระหว่างกรมบัญชีกลาง กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากสำนักงบฯ จะเห็นชอบจัดสรรงบฯ อุดหนุนทั่วไปให้ท้องถิ่น รวม 20 รายการ

จากนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนแต่ละรายการได้เอง หากงบฯ อุดหนุนรายการไหน ไม่เพียงพอ ก็สามารถโยกเงินอุดหนุนที่เหลือจากอีกรายการมาจ่ายได้ ซึ่งกรมบัญชีกลาง จะเห็นตัวเลขยอดการโอนเงินอุดหนุนจริงแต่ละรายการ และรายงานให้สำนักงบฯรับทราบเท่านั้น

ล่าสุด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ย.2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 ก.ย.นี้

  

กลับขึ้นด้านบน