บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ 1.6 พันตัว

บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ 1.6 พันตัว

บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ 1.6 พันตัว

รูปข่าว : บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ 1.6 พันตัว

เจ้าหน้าที่บุกตรวจสวนสัตว์แห่งหนึ่งในพัทยา จ.ชลบุรี พบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์อื่น ๆ รวมกว่า 1.6 พันตัว เตรียมส่งฟ้องดำเนินคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 ก.ย. 63) หลังเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทางสื่อออนไลน์ ว่ามีการเลี้ยงสัตว์ป่าบริเวณสถานประกอบการแห่งหนึ่งในท้องที่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีการครอบครองสัตว์ป่าหลายชนิด เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง), ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา),กก.2บก.ปทส., สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ,ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง และสำนักงานประมงอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

 

เจ้าหน้าที่ร่วมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณสถานประกอบการดังกล่าว เมื่อเดินทางมาถึงพบชายทราบชื่อภายหลังคือนายเอ (นามสมมติ) (อายุ 45 ปี) คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ นายเอ รับทราบและยินดีให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ โดยตรวจพบ สัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด

สัตว์ป่าคุ้มครอง ได่แก่ งูเหลือม งูหลาม นกแก้วโม่ง ตะพาบ รวมจำนวน 4 ชนิด 17 ตัว และพบสัตว์ป่าต่างประเทศอื่น ๆ ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ อีเห็น พังพอนแอฟริกา เม่นยักษ์แอฟริกา ลิงกระรอก เป็นต้น รวมจำนวน 45 ชนิด 126 ตัว , สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ อีกัวน่า ตะกวดหางหนาม งูเห่าเผือก งูงวงช้าง เป็นต้น รวมจำนวน 29 ชนิด 105 ตัว

สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกเค้าอินทรียูเรเซีย นกยูงอินเดีย นกกระตั้ว นกแก้วริงเนค เป็นต้น รวมจำนวน 28 ชนิด 137 ตัว,

สัตว์จำพวกปลา ได้แก่ ปลาแรดเผือก ปลากระโห้ ปลายีราฟ ปลาชะโด เป็นต้น รวมจำนวน 105 ชนิด 1,296 ตัว,

ทั้งนี้ พบหนังสือกำกับการจำหน่าย จำนวน 4 ฉบับ ระบุชนิดสัตว์ป่ารวมงูเหลือม จำนวน 7 ตัว งูหลาม จำนวน 7 ตัว รวมสัตว์ทั้งสิ้น 211 ชนิด จำนวน 1,681 ตัว

นายเอ ให้ถ้อยคำว่า ตนเองเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่บริการให้กับประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเที่ยวชมสัตว์ป่า และมีการรวบรวม สะสม มาจัดแสดง โดยดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนายเอ (นามสมมติ) ได้ดำเนินการจัดหาและรวบรวมสัตว์ แล้วนำมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชม โดยมีการจัดที่อยู่อาศัย จัดสภาพสิ่งแวดล้อม และเครื่องอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่สัตว์ป่าบางชนิด เพื่อให้ประชาชนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์ การกระทำดังกล่าว เป็นการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์

แต่ปรากฏว่านายเอ ยังไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี และกรณีมีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามหนังสือกำกับการจำหน่าย ดังกล่าวข้างต้น (รวมงูเหลือมและงูหลาม จำนวน 14 ตัว) โดยไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ การกระทำดังกล่าวจึง มีความผิดดังตาม มาตรา 18 วรรคหนึ่ง ฐาน "ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษตามมาตรา 90 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 33 วรรคหนึ่ง ฐาน "จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี" มีอัตราโทษตามมาตรา 95 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกอบมาตรา 112 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงควบคุมตัวนายเอ (นามสมมติ) เป็นผู้ต้องหา พร้อมตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งสิ้น 211 ชนิด จำนวน 1,681 ตัว (มูลค่าของกลาง จำนวน 100,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมอบให้นายถิรเดช ปาละสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวโทษ

 

อนึ่ง สัตว์ของกลาง เนื่องจากมีหลายประเภท หลายชนิดจำนวนมาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายในทันที เพื่อให้การจัดการสัตว์ของกลางมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ในระหว่างดำเนินคดีจึงได้ฝากสัตว์ของกลาง ตามชนิดและจำนวนดังกล่าว ไว้กับ น.ส.ณัฐณิชา ฤทธิ์กันโต อายุ 42 ปี ให้ดูแลรักษาสัตว์ของกลางทั้งหมดไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามโอน ทำให้สูญหายหรือเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต หากทำให้สัตว์ป่าเสียหาย สูญหาย ประเมินมูลค่าสัตว์ป่าไว้ 100,000 บาท และได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

นอกจากนี้ นายเอ จะยื่นคำขอต่อพนักงานสอบสวนขอรับสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดมาดูแลรักษาไว้เองในระหว่างการดำเนินคดีไว้ในสถานที่เกิดเหตุ โดยยินดีให้พนักงานสอบสวนเรียกเงินค่าประกันทรัพย์ของกลางทั้งหมดต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

สมาคมผู้นิยมเลี้ยงสัตว์ชนิดพิเศษ ยืนยันเลี้ยงสัตว์แปลกได้ไม่ผิด 

 

 

กลับขึ้นด้านบน