สำนักงบฯ เตรียมการหากงบฯ 64 ไม่ทัน 1 ต.ค.

สำนักงบฯ เตรียมการหากงบฯ 64 ไม่ทัน 1 ต.ค.

สำนักงบฯ เตรียมการหากงบฯ 64 ไม่ทัน 1 ต.ค.

รูปข่าว : สำนักงบฯ เตรียมการหากงบฯ 64 ไม่ทัน 1 ต.ค.

สำนักงบประมาณ ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดทั่วประเทศ ให้ใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากงบประมาณปี 2564 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ส่งถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายตามกรอบของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ไปพลางก่อน ให้เบิกจ่ายตามความจำเป็น หรืองบผูกพันที่อนุมัติได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี 2563

 

 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ผ่านการอนุมัติในหลักการ วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท

มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังว่า แม้งบประมาณปี 2564 ใช้ไม่ทันกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม ก็จะไม่กระทบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน รวมถึงโครงการลงทุนเก่าที่ก่อหนี้ผูกพันมาจากงบประมาณปีก่อนหน้า เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนใหม่ที่ไม่สามารถเดินหน้าได้จนกว่างบประมาณจะมีผลบังคับใช้

 

 

ตามปฏิทินงบประมาณเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 2 และ 3 วันที่ 16-18 กันยายน ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 21 -22 กันยายน หากเป็นไปตามกำหนดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันที่ 29 กันยายน เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย

นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ยืนยันว่ายังเป็นไปตามกำหนดการเดิม โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งข้อมูลการพิจารณาให้สภาฯ แล้ว

 

 

กลับขึ้นด้านบน