เจาะลึกบ้านเอื้ออาทร จ.ปัตตานี 107 ล้าน เพื่อคนจนหรือเพื่อใคร ?

เจาะลึกบ้านเอื้ออาทร จ.ปัตตานี 107 ล้าน เพื่อคนจนหรือเพื่อใคร ?

เจาะลึกบ้านเอื้ออาทร จ.ปัตตานี 107 ล้าน เพื่อคนจนหรือเพื่อใคร ?

รูปข่าว : เจาะลึกบ้านเอื้ออาทร จ.ปัตตานี 107 ล้าน เพื่อคนจนหรือเพื่อใคร ?

ไทยพีบีเอส ตรจสอบโครงการบ้านเอื้ออาทรให้กับคนจน ในจ.ปัตตานี จำนวน 328 หน่วย งบประมาณ 107 ล้านบาท แต่ผ่านมา 15 ปี บ้านเอื้ออาทรกลับอยู่ในสภาพรกร้าง และยังไม่แล้วเสร็จ พบความไม่ชอบมาพากลหลายจุด

การเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรให้กับคนจน ใน จ.ปัตตานี จำนวน 328 หน่วยงบประมาณ 107 ล้านบาท แต่ผ่านมา 15 ปี บ้านเอื้ออาทรกลับอยู่ในสภาพรกร้าง และยังไม่แล้วเสร็จ

จากการตรวจสอบของไทยพีบีเอส พบว่า โครงการนี้ เริ่มต้นวันที่ 4 ส.ค.2548 โดยมีบริษัทผู้รับเหมา คือ กิจการร่วมค้าเสรีเรสสิเดนซ์-ปัตตานี สหโยธา-กรีนเทค โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีเรสสิเดนซ์ (1997) เป็นกรรมการผู้จัดการโครงการ จนถึงปี 2556 ผู้รับเหมาประสบขาดทุน และเหตุความไม่สงบ จึงได้บอกเลิกสัญญา เมื่อเดือน พ.ย.2556

แต่หลังจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มีมติให้ปรับลดหน่วยในการก่อสร้างเป็น 100 หน่วย และที่เหลืออีก 288 หน่วยให้ไปอยู่ในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ที่อยู่ระหว่างจัดทำปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างใหม่ แต่แม้จะถูกปรับลดเหลือ 100 หน่วย

 

ของบใหม่อีก 33 ล้านบาท

สำหรับบ้านเอื้ออาทรรอบใหม่ ที่ถูกดำเนินการด้วยงบประมาณที่ขอใหม่ 33 ล้านบาท โดยได้ว่าจ้างผู้รับเหมารายเดิม แต่สุดท้ายก็มียกเลิกสัญญาในการก่อสร้างอีกครั้งในเดือน พ.ค.2563

ไทยพีบีเอส ได้สอบถามข้อมูลกับผู้รับเหมา โดยอ้างว่าได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะในส่วนของการก่อสร้างต่อ 100 หน่วย แต่การเคหะไม่ทำตามเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น การต้องคืนเงินประกันในโครงการตามสัญญาบางส่วน จากโครงการเดิมที่กำหนดจำนวน 228 หน่วย ก่อนจะปรับลดเหลือ 100 หน่วย และคืนเงินหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องให้กับผู้รับเหมากลับไม่มีการดำเนินการ

 

นอกจากนี้ ยังพบความไม่ชอบมาพากล เรื่องของจัดตั้งงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อดูแลทรัพย์สินของราชการไม่ให้มีผู้มาขโมยที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่กลับไม่ได้มีการจัดจ้างจริง

รวมทั้งการไม่ยอมลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง แม้จะดำเนินการเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ทำให้การขอเบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 จึงไม่มีเงินทุนทำต่อ ต้องบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง

 

ด้านการเคหะชี้เเจงว่า การต้องกลับมาก่อสร้างใหม่ 100 หน่วย เพราะจะต้องเร่งสร้างบ้านให้ตามจำนวนของผู้จองก่อนหน้านี้ ซึ่งเหลือไม่มากส่วนที่เหลือ 288 หน่วย ก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเพื่อสร้างบ้านให้คนจนอย่างเเท้จริง

 

ติชิลา พุทธสาระพันธ์ ไทยพีบีเอส 

กลับขึ้นด้านบน