กทม.เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER” หลังทดลองเดินรถครบ 6 เดือน

กทม.เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER” หลังทดลองเดินรถครบ 6 เดือน

กทม.เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER” หลังทดลองเดินรถครบ 6 เดือน

รูปข่าว : กทม.เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER” หลังทดลองเดินรถครบ 6 เดือน

กรุงเทพฯ เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER” หลังครบทดลองเดินรถ 6 เดือน เร่งประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ

วันนี้ (14 ก.ย.63) นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ระบุว่า กทม.เปิดบริการทดลองเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก (ระบบราง) “BMA FEEDER” เพื่อเพิ่มทางเลือก และให้บริการเสริมการเดินทางให้กับประชาชน โดยระยะแรกกำหนดบริการเดินรถ 3 เส้นทาง ฟรี 6 เดือน ปัจจุบันการศึกษาทดลองเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ใกล้ครบระยะเวลาแล้วจึงจะหยุดเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

1.เส้นทางสถานีขนส่งสายใต้-BTS บางหว้า (B1) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.63 เป็นต้นไป

2.เส้นทางดินแดง-BTS สนามเป้า (B2) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป

3.เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง (B3) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.63 เป็นต้นไป

จากนี้ไป กทม.จะประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง ผลการตอบรับของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป เสนอต่อผู้บริหารกทม.ต่อไป

ทั้งนี้ กทม.มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการศึกษาทดลองเดินรถโดยสารแบบเวียน (Shuttle Bus) เพื่อขนส่งผู้โดยสารจากสถานที่สำคัญเชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง โดยไม่คิดค่าโดยสารเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากเอกชนดำเนินการศึกษาทดลองการเดินรถในระยะแรกทั้ง 3 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

กลับขึ้นด้านบน