คลัง-ท้องถิ่น ชี้งบฯ 64 ล่าช้า ไม่กระทบจ่ายเงินเดือน ขรก.

คลัง-ท้องถิ่น ชี้งบฯ 64 ล่าช้า ไม่กระทบจ่ายเงินเดือน ขรก.

คลัง-ท้องถิ่น ชี้งบฯ 64 ล่าช้า ไม่กระทบจ่ายเงินเดือน ขรก.

รูปข่าว : คลัง-ท้องถิ่น ชี้งบฯ 64 ล่าช้า ไม่กระทบจ่ายเงินเดือน ขรก.

กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยันบังคับใช้ งบฯ 64 ล่าช้า ไม่กระทบจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการดำเนินนโยบายรัฐ เชื่อท้องถิ่นแต่ละแห่งดึงเงินสำรอง-งบฉุกเฉินมาบริหารจัดการได้

ภายหลังสำนักงบประมาณ ออกหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 10 ก.ย.2563 ถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดทั่วประเทศ เรื่องการใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค.2563

วันนี้ (14 ก.ย.2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สำนักงบฯ ได้ออกหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นเตรียมความพร้อม บังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยบริหารรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบฯ รายจ่ายประจำปี 2563 ไปพลางก่อน ซึ่งท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการอุดหนุนทั่วไป เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ รวมทั้งส่วนแบ่งรายได้ภาษีจากส่วนกลาง

นายประยูร ยอมรับว่า ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย กระทบท้องถิ่นบางส่วนไม่สามารถจัดเก็บรายได้เองตามเป้าหมาย แต่เชื่อว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการงบฯ ได้ เพราะยังมีเงินกองทุนสำรองสำหรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งวงเงินฉุกเฉิน จึงไม่กระทบการบริหารงานท้องถิ่น

ยันไม่กระทบจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 อาจล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเล็กน้อย คาดว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิค แต่ไม่กระทบการเบิกรายจ่ายประจำ เช่น รายจ่ายเงินเดือนข้าราชการและท้องถิ่น ซึ่งเป็นงบฯ ส่วนใหญ่ อีกทั้งเงินคงคลังยังสูงกว่า 5 แสนล้านบาท จึงไม่กระทบการดำเนินนโยบายรัฐและเศรษฐกิจโดยรวม พร้อมยืนยันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบการดำเนินมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายประจำ คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในต้นปีหน้า

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความล่าช้า มีเพียงการลงทุนโครงการใหม่ที่ยังไม่ผูกพันสัญญาเท่านั้น ที่ต้องชะลอไปจนกว่า พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้

งบฯ 64 ล่าช้าไม่มาก

สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท กู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท มีรายงานว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) วิปฝ่ายค้าน จะหารือปัญหาดังกล่าวในวันนี้ เพื่อกำหนดรายละเอียดของการจัดสรรเวลา ก่อนพิจารณารายละเอียดในวาระสองและวาระสาม ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ก.ย.นี้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ วันที่ 16-17 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ งบฯ ปี 2564 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ก่อนจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาวันที่ 21-22 ก.ย.นี้ เพื่อให้การบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่ล่าช้าจนเกินไป

 

กลับขึ้นด้านบน