“ศักดิ์สยาม” ยันงบ 64 อืดไม่กระทบโปรเจ็กต์ใหญ่

“ศักดิ์สยาม” ยันงบ 64 อืดไม่กระทบโปรเจ็กต์ใหญ่

“ศักดิ์สยาม” ยันงบ 64 อืดไม่กระทบโปรเจ็กต์ใหญ่

รูปข่าว : “ศักดิ์สยาม” ยันงบ 64 อืดไม่กระทบโปรเจ็กต์ใหญ่

“ศักดิ์สยาม” ยันงบปี 64 อืด จะไม่กระทบโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ระบุวาปฏิทินงบลงทุนช่วงไตรมาส 2 ของปี พร้อมเร่งเบิกจ่ายงบปี 63 คาด 30 ก.ย.นี้ เบิกได้เกิน 90%

กรณีสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย.2563 ส่งถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค.2563 โดยนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามกรอบของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ให้เบิกจ่ายตามความจำเป็น หรืองบผูกพันที่อนุมัติได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบที่ตั้งไว้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี 2563 นั้น

วันนี้ (14 ก.ย.2563) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ในวันที่ 16-18 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ 2-3 โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 231,924.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.64% เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 197,149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นวงเงิน 34,775.09 ล้านบาท

 

ไม่กระทบแผนลงทุนขนาดใหญ่

ส่วนกรณีที่สำนักงบประมาณได้ออกหนังสือด่วนที่สุดว่าว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค.นี้ ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม เนื่องจากกระบวนการของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ช่วงไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำปกติ อาทิ เงินเดือน

ขณะที่งบประมาณด้านการลงทุนโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ จะดำเนินการในไตรมาส 2 ตั้งแต่ ม.ค.ในระหว่างนี้ จึงได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประกวดราคา เพื่อให้พร้อมหาก พ.ร.บ.งบประมาณมีผลบังคับใช้

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 จากข้อมูลเดือนส.ค.นี้ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้กว่า 70% ขณะนี้ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายฯ และคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 จะเบิกจ่ายงบได้กว่า 90% อย่างแน่นอน แต่อาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้เบิกจ่ายให้ได้ 100%

เนื่องจากในบางโครงการยังติดปัญหาเรื่องการอุทธรณ์ และการร้องเรียน จึงทำให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่โครงการใดที่ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว ก็ให้เดินหน้าดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบฯ เตรียมการหากงบฯ 64 ไม่ทัน 1 ต.ค.

 

 

กลับขึ้นด้านบน