ภาคประชาสังคมแนะขายสลากออนไลน์แก้ขายเกินราคา

ภาคประชาสังคมแนะขายสลากออนไลน์แก้ขายเกินราคา

ภาคประชาสังคมแนะขายสลากออนไลน์แก้ขายเกินราคา

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมแนะขายสลากออนไลน์แก้ขายเกินราคา

แนวทางการแก้ไขปัญหาสลากราคาแพง ภาคประชาสังคม เสนอไม่ให้เพิ่มจำนวนสลากฯ เหตุเพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แนะทำสลากออนไลน์ขายตรงให้ผู้ซื้อโดยตรง และคืนเงิน 10 บาทในกอช. ให้ผู้บริโภคที่ไม่ถูกรางวัล พร้อมควบคุมป้องกันเด็ก-เยาวชนเข้าถึงการพนัน

วันนี้ (15 ก.ย.63) วงเสวนาตอบโจทย์กองสลาก...หวยแพงแก้ไม่ได้ ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อระดมข้อเสนอภาคประชาสังคม นักวิชาการ ในการแก้ปัญหาสลากเพื่อเสนอต่อการรับฟังความเห็นของสำนักงานสลากฯ โดยภาคประชาสังคม เสนอว่า สำนักงานสลากฯควรยึดหลักการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคที่ซื้อราคาแพง แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและไม่ต้องเพิ่มจำนวนเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มการพนันในสังคม คัดกรองผู้ค้าสลากฯตัวจริง เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย และตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคม

นายไพบูลย์ กุดเป่ง เครือข่ายผู้ค้าสลากฯ 5 ภาค เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายได้จัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาสลากฯราคาแพง โดยให้เพิ่มการพิมพ์สลากฯมากกว่า 100 ล้านฉบับ และเกลี่ยสลากฯให้ผู้ค้าสลากฯรายย่อยที่เข้าไม่ถึงสลากฯเพราะที่ผ่านมา ผู้ค้าสลากฯรายย่อยที่เป็นผู้ค้าตัวจริงยังเข้าไม่ถึงสลากฯและช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีจำนวนผู้ค้าสลากฯเพิ่มมากขึ้น

 

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและสื่อมวลชน เสนอว่า ควรตัดตอนผู้ค้าสลากฯที่ได้รับโควตาสลากฯและให้ผู้บริโภคซื้อตรงผ่านสำนักงานสลากฯ รวมถึงการใช้สลากฯขายออนไลน์จะทำให้ราคาสลากฯถูกลง และหากงวดใดที่มีผู้ซื้อไม่ถูกรางวัลให้นำเงินคืนให้ผู้บริโภค 10 บาทต่อฉบับโดยให้คืนเข้ากองทุนการออมแห่งชาติจะเป็นการออมให้กับผู้บริโภคด้วย

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เปิดเผยว่า การพิมพ์สลากฯมากกว่า 100 ล้านฉบับไม่สามารถจะแก้ปัญหาราคาสลากฯแพงได้ เพราะที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯพิมพ์สลากฯเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่ราคายังไม่ปรับลดลงและยังแพงทุกงวดถือเป็นการแก้ปัญหาที่ล้มเหลว

ด้านนายพัชรพล แดงสีดา เครือข่ายเยาวชน มองว่า แนวทางการรื้อสลากฯจากเดิมเป็นโควตาให้เป็นเสรี น่าจะแก้ปัญหาราคาสลากฯได้ระดับหนึ่ง ควบคู่กับการคัดกรองผู้ค้าสลากฯที่ขายจริง เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเพิ่มบทบาทการควบคุมราคาพ่อค้าคนกลางไม่ให้ราคาสูงขึ้นแต่ในมุมของผลกระทบ สำนักงานสลากฯ จะต้องให้ความสำคัญการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสลากฯ แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อสลากฯ เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนหันมาซื้อสลากฯ และหวยออนไลน์เพิ่มขึ้น

ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเคาะแนวทางการแก้ปัญหาสลากฯราคาแพง หลังจากระดมความเห็นไปก่อนหน้านี้และผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้ค้าสลากใหม่ทั้งหมด

กลับขึ้นด้านบน