มธ.งดเรียน เข้า-ออก "ด้านพระอาทิตย์" ประตูเดียว 19-20 ก.ย.นี้

มธ.งดเรียน เข้า-ออก "ด้านพระอาทิตย์" ประตูเดียว 19-20 ก.ย.นี้

มธ.งดเรียน เข้า-ออก "ด้านพระอาทิตย์" ประตูเดียว 19-20 ก.ย.นี้

รูปข่าว : มธ.งดเรียน เข้า-ออก "ด้านพระอาทิตย์" ประตูเดียว 19-20 ก.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ท่าพระจันทร์ ประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น พร้อมงดติดต่อราชการและปิดอาคารคณะในวันที่ 19 - 20 ก.ย.นี้ เนื่องจากการจัดชุมนุมใหญ่ เปิดให้เข้า-ออก มหาวิทยาลัยด้านพระอาทิตย์ประตูเดียว เพื่อความปลอดภัย

วันนี้ (17 ก.ย.2563) รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานธุรการ  เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติตต่อ ในวันที่ 19 - 20 ก.ย.2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติตต่อ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ย.นี้ และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า - ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์

โดยให้เข้า - ออกประตูพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ย.นี้

ขณะที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ก็ได้มีการประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และงดติดต่อราชการ รวมถึงปิดอาคารคณะในวันที่ 19-20 ก.ย.นี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กคณะด้วยเช่นกัน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน