ภาคีนักศึกษาศาลายายื่น 4 ข้อเรียกร้อง "ยุบสภาฯ-แก้รธน."

ภาคีนักศึกษาศาลายายื่น 4 ข้อเรียกร้อง "ยุบสภาฯ-แก้รธน."

ภาคีนักศึกษาศาลายายื่น 4 ข้อเรียกร้อง "ยุบสภาฯ-แก้รธน."

รูปข่าว : ภาคีนักศึกษาศาลายายื่น 4 ข้อเรียกร้อง "ยุบสภาฯ-แก้รธน."

ภาคีนักศึกษาศาลายาทำกิจกรรมเชิงสัญลักกษณ์ต้านรัฐประหาร พร้อมยื่น 4 ข้อเรียกร้อง บริเวณหน้า บก.ทบ.ก่อนแยกย้าย

วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 17.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคีนักศึกษาศาลายาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ต้านรัฐประหาร ด้วยการสาดสีลงบนเสื้อลายพรางรถถังและปืนจำลองบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน

ตัวแทนภาคีนักศึกษาศาลายา กล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมว่า เป็นการออกมาเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาเรียกร้องให้ประเทศชาติสามารถเดินไปข้างหน้าอย่างมีความหวังสามารถกระทำได้ โดยจะต้องไม่ถูกข่มขู่ คุกคาม จากรัฐบาลทรราช และเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมแสดงข้อเรียกร้อง อันประกอบด้วย

ข้อที่ 1 ตามบทบัญญัติสิทธิและเสรีภาพให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยทันทีและห้ามจำกัดสิทธิในการเรียกร้องของประชาชน

ข้อที่ 2  ยุบสภา และ เลือกตั้งใหม่ภายใต้เงื่อนไข

2.1 จะต้องไม่ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมือง

2.2 จะต้องไม่มีการทำรัฐประหาร

2.3 จะต้องร่างกติกาการเลือกตั้งใหม่และไม่ให้สมาชิกวุฒิสภา ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง

ข้อที่ 3 ห้ามมิให้พระมหากษัตริย์ลงนามรับรองรัฐประหารอีก เพื่อปกป้องพระเกียรติ และธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อที่ 4 แก้ไขหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายที่สุดในการสืบทอดอำนาจ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องให้ประขาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ  ปรับให้เป็นรัฐธรรมนูญร่วมสมัยและใช้งานได้จริงในสังคมยุคปัจจุบัน

กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมใช้เวลาทำกิจกรรม ประมาณ 15 นาที ก่อนแยกย้ายกันไป โดยมีกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านหน้ากองบัญชาการ กองทัพบก

กลับขึ้นด้านบน