แท็กซี่ยื่น 6 ข้อ จี้รัฐแก้ปัญหา แนะเลิกแอปฯ “แท็กซี่โอเค”

แท็กซี่ยื่น 6 ข้อ จี้รัฐแก้ปัญหา แนะเลิกแอปฯ “แท็กซี่โอเค”

แท็กซี่ยื่น 6 ข้อ จี้รัฐแก้ปัญหา แนะเลิกแอปฯ “แท็กซี่โอเค”

รูปข่าว : แท็กซี่ยื่น 6 ข้อ จี้รัฐแก้ปัญหา แนะเลิกแอปฯ “แท็กซี่โอเค”

ตัวแทนแท็กซี่ยื่น 6 ข้อ จี้รัฐบาล แก้ปัญหาแอปฯ แท็กซี่โอเค ไม่สร้างรายได้ ยืดอายุรถจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ทบทวนค่าก๊าซ และค่าผ่อนรถที่เป็นธรรม

วันนี้ (18 ก.ย.2563) ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล กลุ่มตัวแทนแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้าง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) และผู้เช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ยื่นข้อเสนอ ขอแก้ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 พร้อมให้ทบทวนการติดตั้งระบบ TAXI OK เนื่องจากไม่สร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถรับจ้าง โดยมีข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล 6 ข้อ คือ

1.ให้ยกเลิกร่างแก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 อนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (รถยนต์และรถจักรยานยนต์ป้ายดำ) รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใด

2.ให้ยกร่าง พ.ร.บ.รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) แก้ไข พ.ร.บ...พ.ศ.2522 ให้ขยายอายุรถยนต์รับจ้างสาธารณะ จากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี ตลอดไป

3.ให้ทบทวนประกาศกรมการขนส่งทางบก บังคับให้รถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่ต้องติดตั้งอุปกรณ์จีพีเอสแท็กซี่โอเค ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กับผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ จากการออกกฏหมาย บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2560 ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้จากแอพพลิเคชั่นแท็กซี่โอเค ของกรมการขนส่งทางบก

 

4.ขอให้ทบทวนต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ต้องแบกรับสูงขึ้น เช่น ค่าก๊าซเอ็นจีพี ควรให้คงที่ราคาไม่เกินกิโลกรัมหรือต่อลิตรละ 10 บาท

5.ค่าดอกเบี้ยรถแท็กซี่ ควรให้ไฟแนนซ์ให้ความเป็นธรรม กับผู้ประกอบการแท็กซี่ดอกเบี้ยไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อปีเทียบเท่ากับรถยนต์ทั่วไป

6.ประกันรถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่ประเภท 3+พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย ควรให้ปรับลดลงมาให้เทียบเท่ากับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันราคาจ่ายค่าประกันรถยนต์รับจ้างแท็กซี่, พ.ร.บ.ชั้น 3 สูงถึง 17,000 บาท ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการแท็กซี่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพแท็กซี่

กลับขึ้นด้านบน