ฝ่ายค้านรุมสับเละ "กรมป่าไม้-อุทยาน" เกียร์ว่าง

ฝ่ายค้านรุมสับเละ "กรมป่าไม้-อุทยาน" เกียร์ว่าง

ฝ่ายค้านรุมสับเละ "กรมป่าไม้-อุทยาน" เกียร์ว่าง

รูปข่าว : ฝ่ายค้านรุมสับเละ "กรมป่าไม้-อุทยาน" เกียร์ว่าง

ฝ่ายค้านรุมสับเละ งบกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯ ไม่ตอบโจทย์ ปล่อยเกียร์ว่างแก้ปัญหาป่าไม้ ช้างป่าบุกรุกถ้าตายได้แค่พวงหรีด ส่วนพื้นที่ป่า บางแห่งไม่มีป่าแต่ยังรักษาไว้ ไม่ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน แต่สรุปเห็นชอบผ่านงบวาระ 2 วงเงิน 11,535 ล้านบาท

วันนี้ (18 ก.ย.2563) วันที่ 3 การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยเริ่มที่การพิจารณางบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ปรับลดจำนวน 483 ล้านบาท คงเหลืองบได้รับจัดสรร 11,535 ล้านบาท ทั้งนี้ส.ส.ใหญ่ยังคงพิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ของแต่ละกระทรวง แต่การพิจารณาทั้งหมด 40 มาตรา ยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งหนึ่ง 

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ต้องพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี 2564 ให้เสร็จภายในคืนนี้ ไม่เช่นนั้นอาจกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลายสัปดาห์หน้า ขณะนี้มีการตกลงกันให้เวลาฝ่ายค้านอภิปราย 11 ชั่วโมง คาดว่าจะเสร็จภายในเวลา 22.00 น.24.00 น.เพราะหากไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ จะกระทบต่อการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาที่จะมีขึ้นวันที่ 21 ถึง 22 กันยายน ให้ต้องช้าออกไป และอาจจะกระทบต่อการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เตือนถึงการชุมนุมรวมตัวกันอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 รอบ 2 โดยรัฐสภายังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ คนที่เข้ามาในพื้นที่ต้องสวมหน้ากากทุกคน แต่ยอมรับว่าการรักษาระยะห่างเริ่มหย่อนยาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดช่วงหลังเบาบางลง โดยหารือกำชับกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ป้องกันการระบาดมากขึ้น ส่วนการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ ทางรัฐสภาก็เตรียม

พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขอตัดงบเดินทางไปต่างประเทศของกรมป่าไม้ 74 ล้านบาท และของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ อีก 62 ล้านบาทเป็นเงินอุดหนนุใน 8 โครงการ แต่องค์กรนี้เขียนในสมุดขาวคาดแดง เขียนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จึงอยากถามว่า 62 ล้านเอาไปอะไร และขอตัด 100% องค์กรนี้ไม่มีแผนที่ชัดเจน แต่จะใช้งบไปประชุมสัมมนาแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

แนะแก้ปัญหาช้าง-ป่าทับที่ดินชาวบ้าน

ส่วนนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย ปัญหาช้างป่าเข้าพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ยังมีปัญหาไม่ชัดเจนในการประกาศพื้นที่ป่า
เขตปลอดภัยพื้นที่ทหารมาขอใช้ แต่ไมได้ใช้ประโยขน์ และถ้าไม่ใช้ก็ควรให้พี่น้องประชาชน และที่ดินนิคมและ

นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่อยากให้ ทส.ปล่อยเกียร์ว่างแก้ปัญหาช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านตายหลายคน ซึ่งหากชาวบ้านทำร้ายช้างก็ถูกจับ แต่พอชาวบ้านถูกช้างทำร้าย จะมีแค่พวงหรีดส่งจากกรมอุทยานฯมาให้ ดังนั้นจึง เสนอให้ทำรั้วกั้นช้างที่ชัดเจนในพื้นที่ป่ารอยต่อ และขอตัดงบ 2% ทบทวนและนำไปรับใช้เหมาะสม

ด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เสนอปรับลดงบทส.ลงไป 9% ซึ่งเข้าใจว่ากรมป่าไม้ต้องดูแลป่าไม้ 102 ล้านไร่ แต่มีพื้นที่ป่า 102 แต่มีปีญหาป่ารุกคน เพราะหลายแห่งยังรักษาสภาพป่าทั้งที่ไม่มีป่าเหลืออยู่ ป่าทับที่ทำกินชาวบ้าน และพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีหลายกรณีหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมาเปรียบเทียบกับแผนที่

หลายพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีสภาพเป็นป่ามาตั้งแต่ต้น แต่กลับมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่า จึงควรเพิกถอนสภาพป่าในพื้นที่ปัญหาและเยียวยาประชาชน 

คนจนถูกจับ-ผู้นำประเทศอยู่บ้านพักหลวง 

นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ อภิปรายขอปรับลดงบ 10% โดยเฉพาะกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หน่วยงานนี้สร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 ปี โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินจากการประกาศ พ.ร.บ.ป่าไม้ ทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่มาเป็น 100 ปี แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่จะรับรองว่าพวกเขาจะอยู่ได้ต่อไปโดยไม่ถูกไล่ที่ เช่น การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ที่ชาวบ้าน อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนอยู่มาก่อนการประกาศในพื้นที่ แต่ประชาชนกลับถูกไล่ที่

ชาวบ้านผู้ยากไร้ส่วนใหญ่มักจะถูกบังคับใช้กฎหมาย เก็บของป่าถูกปรับจำคุก คนมีอำนาจบารมีไปปลูกบ้านพักอยู่ในเขตอุทยาน เพียงแค่รื้อออกก็ไม่มีความผิดแล้ว อยากฝากว่าวันนี้ผู้นำประเทศอยู่ในบ้านพักหลวงในกองพลทหารราบ 11 อย่างสบายใจ แต่ประชาชน 4.3 ล้านไร่อาจจะถูกไล่จากพื้นที่โดยกฎหมายอุทยานแห่งชาติ

 

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณให้คงเหลือ 10,817 ล้านบาท เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไม่มีการขับเคลื่อนเพื่อลดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ให้เหลือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่มีการจัดงบเพื่อใช้เกณฑ์วัดฝุ่นแบบใหม่

ส่วนกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ที่รับผิดชอบปัญหาฝุ่นควันป่าไม้ ก็ทำงานแบบต่างคนต่างทำ พร้อมเสนอให้ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการประชุม 3 ฝ่าย ระหว่าง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. เพื่อตกลงกันเกี่ยวกับการประชุม ต้องเลื่อนออกไป และจะนัดกันอีกครั้งวันที่ 22 ก.ย.นี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน