โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 539 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 539 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 539 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 539 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 539 นาย วาระ ต.ค.2563 ซึ่งรับราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ทางราชการ

วันนี้ (18 ก.ย.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2563 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 539 นาย เช่น

พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ เป็น พลเอก
พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด เป็น พลเอก
พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ เป็น พลเอก
พลโท วรวิช มลาสานต์ เป็น พลเอก
พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น พลเอก
พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท อณุวัฒ สัมภวะผล เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ภราดร พวงแก้ว เป็น พลเรือเอก
พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น พลอากาศเอก

ตรวจสอบ รายชื่อ 539 นายทหารสัญญาบัตร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

กลับขึ้นด้านบน