เปิดประวัติ "ผู้นำเหล่าทัพ"

เปิดประวัติ "ผู้นำเหล่าทัพ"

เปิดประวัติ "ผู้นำเหล่าทัพ"

รูปข่าว : เปิดประวัติ "ผู้นำเหล่าทัพ"

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายทหารรับราชการประจำปี 2563 โดยตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้ง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบก แทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่เกษียณอายุราชการ

วันนี้ (19 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีรายละเอียดความว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามสนองรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกิดเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2506 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 73 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, เจ้ากรมยุทธการทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหาร จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนที่ 35

 

กองทัพบก

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นผู้บัญชาการทหารบก เกิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2506 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 73 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, ปฏิบัติงานรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, แม่ทัพภาคที่ 1, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 42

 

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2504 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39, เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ, ปลัดบัญชีทหารเรือ, เสนาธิการทหารเรือ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 54กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ เกิดเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2504 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 28 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 40 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับการกองบิน 6, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศสิงคโปร์, ปลัดบัญชีทหารอากาศ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 27

 

 

กลับขึ้นด้านบน