"ผู้หญิงปลดแอก" ลงสนามหลวง จี้แก้ค่านิยมสังคมชายเป็นใหญ่

"ผู้หญิงปลดแอก" ลงสนามหลวง จี้แก้ค่านิยมสังคมชายเป็นใหญ่

"ผู้หญิงปลดแอก" ลงสนามหลวง จี้แก้ค่านิยมสังคมชายเป็นใหญ่

รูปข่าว : "ผู้หญิงปลดแอก" ลงสนามหลวง จี้แก้ค่านิยมสังคมชายเป็นใหญ่

กลุ่มผู้หญิงปลดแอก ถือธงสีรุ้งขนาดใหญ่เคลื่อนขบวนลงสนามหลวง เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ และที่มา ส.ว.เพื่อเปิดช่องให้ผู้มีความรู้ความเข้าใจเข้าไปกำหนดนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ จี้แก้ค่านิยมสังคมชายเป็นใหญ่ พร้อมตั้งจุดแจกผ้าอนามัยชงให้เป็นรัฐสวัสดิการ

วันนี้ (19 ก.ย.2563) กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ผู้หญิงปลดแอก” และภาคีเครือข่าย ร่วมกันถือธงสีรุ้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมทางเพศ จากหน้าศาลฎีกาเข้าไปภายในท้องสนามหลวง พร้อมปราศรัยเรียกร้องประชาธิปไตยที่จะนำมาสู่ความเป็นธรรมทางเพศ ให้กับกลุ่มคนชายขอบ เช่น ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ และพนักงานบริการทางเพศ

 


ตัวแทนกลุ่ม ระบุว่า แม้ประเด็นนี้จะมาจากค่านิยมสังคมชายเป็นใหญ่ แต่รากฐานมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเชื่อว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญและที่มา ส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้ง จะเปิดช่องให้ผู้ที่เข้าใจเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ได้มีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย

 


ทั้งนี้ กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ยังได้จัดซุ้มกิจกรรมบริเวณด้านหน้าศาลฎีกา พร้อมเปิดให้ลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อนำไปสู่ทางเลือกของผู้หญิงเพื่อยุติการตั้งครรภ์แบบปลอดภัยที่กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาแก้ไข ลงชื่อยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี พร้อมมีจุดแจกผ้าอนามัย เป็นสัญลักษณ์รณรงค์เรียกร้องให้ผ้าอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการ และจุดให้คำปรึกษากรณีถูกคุกคามทางเพศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน