ทช.แจ้งเส้นทางได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล"

ทช.แจ้งเส้นทางได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล"

ทช.แจ้งเส้นทางได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล"

รูปข่าว : ทช.แจ้งเส้นทางได้รับผลกระทบจากพายุ "โนอึล"

กรมทางหลวงชนบทระบุ สายทาง ขก.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2228-บ้านทิพย์โสด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ยังไม่สามารถสัญจรได้ คาดว่าซ่อมเสร็จวันที่ 22 ก.ย.นี้

วันนี้ (20 ก.ย.63) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า (20 ก.ย.63 เวลา 08.30 น.) มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 2 สายทางใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครนายก

 

 

โดยมีสายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ทางหลวงชนบทสาย นย.2003 แยก ทล.33 - บ้านชะอม อ.บ้านนา,แก่งคอย จ.นครนายก ช่วง กม.0+550-2+400

และสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ทางหลวงชนบทสาย ขก.4044 แยก ทล. 2228 - บ.ทิพย์โสด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทางขาด ช่วง กม.9+755-9+779 (ทางเบี่ยงชั่วคราวโครงการก่อสร้างสะพาน) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างถมดิน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณวันที่ 22 กันยายน 2563

 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ติดตั้งป้ายเตือน เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน