วิป 3 ฝ่ายวางกรอบพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วิป 3 ฝ่ายวางกรอบพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วิป 3 ฝ่ายวางกรอบพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : วิป 3 ฝ่ายวางกรอบพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วิป 3 ฝ่ายประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการพิจารณาญัตติ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 เบื้องต้นประธานวิปฝ่ายค้านเสนอให้วันแรกพิจารณา 2 ญัตติแรกมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. พร้อมกับลงมติกันก่อน สำหรับวันที่ 2 ค่อยมาพิจารณาอีก 4 ญัตติที่เหลือ

วันนี้ (22 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิป 3 ฝ่ายประกอบด้วย วิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางและกรอบเวลาการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ โดยมีประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ร่วมประชุมด้วย

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ จึงไม่จำเป็นต้องคุยโน้มน้าวสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า มีโอกาสที่ร่างทั้ง 6 ฉบับจะผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา โดยคาดหวังว่าญัตติของรัฐบาลจะผ่านความเห็นชอบ ด้วยเพราะขณะนี้มีเสียงหนุนของพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว โดยไม่กังวลสำหรับการชุมนุมในวันพิจารณา 24 ก.ย.

เบื้องต้นจะเสนอกรอบการพิจารณา วันแรกพิจารณาญัตติแก้มาตรา 256 และตั้งตั้ง ส.ส.ร. 2 ญัตติของฝ่ายค้านและรัฐฐาล พร้อมกันลงมติ ส่วนวันที่ 2 พิจารณา 4 ญัตติของฝ่ายค้านและลงมติ ซึ่งแนวทางการลงมติคือ 1 คนขานชื่อ และให้ความเห็นว่าในญัตติแต่ละญัตติเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งนายชวน หลักภัย บอกว่าสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดหลักการของรัฐธรรมนูญ

เมื่อสำรวจความเห็นของ ส.ว.บางคน ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่น พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ระบุว่า ขอฟังเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาก่อนการพิจารณาตัดสินใจ

ขณะที่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ยังมีปัญหาในบางประเด็นที่ต้องแก้ไข เช่น ที่มา ส.ว.และไม่ขัดข้องหากจะมีการแก้ไขรายมาตรา หรือการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างฉบับใหม่ซึ่งเห็นด้วยกับ ส.ส.ร.โมเดลของรัฐบาล คือมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 150 และอีก 50 คนคัดเลือกจากที่ประชุมอธิการบดี นักเรียนนักศึกษาและรัฐสภา ทั้งนี้ยังเห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์และดุลพินิจของ ส.ว.แต่ละคนสำหรับการพิจารณาโหวตในวาระแรก และเชื่อว่าส่วนใหญ่จะยึดประโยชน์ของส่วนรวม

กลับขึ้นด้านบน