"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

"ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

รูปข่าว : "ปปง.-ธปท." ชี้แจง 4 ธนาคารไทยพัวพันธุรกรรมน่าสงสัย

กรณีที่ผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยเอกสารการทำธุรกรรมของธนาคารทั่วโลกที่มีข้อสงสัยฟอกเงินโดยมี 4 ธนาคารของไทยอยู่ด้วย ขณะนี้ ปปง.ยังไม่มีคำตอบแต่บอกว่าขอเวลาตรวจสอบ บางธนาคารยืนยันว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบธุรกรรมผิดกฎหมาย

วันนี้ (22 ก.ย.63) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กล่าวว่า ข้อมูลที่ปรากฎออกมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยเป็นภารกิจปกติและตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่แล้วจึงขอเวลาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อไม่สร้างความตื่นตระหนก

ขณะที่รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้ ธปท.เรียกขอรายงานข้อมูลธนาคารพาณิชย์แบบรายสัญญาเฉพาะธุรกรรมสินเชื่อเท่านั้นเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในระบบสถาบันการเงินและดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ส่วนธุรกรรมการโอนเงินยังไม่ได้เรียกบันทึกข้อมูลเป็นรายธุรกรรม แต่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งในทางเทคนิคสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เป็นธุรรมการเงินที่เข้าข่ายน่าสงสัย เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีเครือข่ายแบบวน หรือ โอนแบบ loop ในปริมาณวงเงินสูง หรือ แม้กระทั่งพฤติกรรมการโอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม

ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวังข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวทำได้เพียงตั้งข้อสังเกตหรือสงสัยแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน 100% ว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลก็ตามเพราะพฤติกรรมของคนมีความหลากหลายซึ่งแม้เป็นธุรกรรมที่แปลก แต่อาจไม่ใช่ความผิดและการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว เป็นหน้าที่ของ ปปง.

แต่ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินการติดตามพฤติกรรม หรือ ธุรกรรมที่น่าสงสัยถือเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเพื่อเฝ้าระวังและกำกับให้สถาบันการเงินติดตามดูแลเพื่อไม่ให้มีปริมาณธุรกรรมที่น่าสงสัยมากเกินไปจนกลายเป็นความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่ง กระทบราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงทั้งหมดไม่จำเพาะธนาคารที่มีชื่อในรายงานเอกสารดังกล่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ซึ่งเป็น 1 ในสถาบันการเงินที่ถูกพาดพิงชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าว เป็นกระบวนการทำงานปกติซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วและไม่พบรายการต้องห้ามแต่อย่างใด

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบ ของ ปปง.ต้องนำข้อมูลการรายงานของ 4 ธนาคาร ที่ถูกกล่าวหามาเทียบ ตามข้อมูลที่ Fincen ก่อนเรียก ธนาคาร ที่ถูกพาดพิงมาสอบถามว่า ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยหรือไม่และได้ทำรายงานอย่างไร ถ้าพบและไม่รายงาน ถือว่าธนาคารบกพร่อง แต่ถ้าพบและรายงานแล้ว ก็ถือว่าไม่บกพร่อง 

 

 

กลับขึ้นด้านบน