ไฟเขียว COVID-19 เป็นโรคต้องห้าม-เทงบ 204 ล้านบาทรับมือ

ไฟเขียว COVID-19 เป็นโรคต้องห้าม-เทงบ 204 ล้านบาทรับมือ

ไฟเขียว COVID-19 เป็นโรคต้องห้าม-เทงบ 204 ล้านบาทรับมือ

รูปข่าว : ไฟเขียว COVID-19 เป็นโรคต้องห้าม-เทงบ 204 ล้านบาทรับมือ

ครม.ไฟเขียว เพิ่มโรค COVID-19 เป็นโรคต้องห้าม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกำหนดห้ามคนต่างชาติที่ติด COVID-19 เข้ามาไทย ป้องกันการระบาด พร้อมอนุมัติงบ 204 ล้านบาทเตรียมรับมือระลอก 2 ขณะที่วันนี้ (23 ก.ย.) มีผู้ติดเชื้อ 3 คนกลับจากญี่ปุ่น 2 ฝรั่งเศส 1 คน

วันนี้( 23 ก.ย.2563) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 คน โดยเดินทางมาจากญี่ปุ่น 2 คน และ ฝรั่งเศส 1 คน ทั้งหมดได้เข้าพักในสถานที่กักตัว รวมยอดผู้ป่วย3,514 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาหายเพิ่ม 2 คน รวมรักษาหาย 3,345 คน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 110 คน 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรค COVID-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย

โดยกำหนดไว้ว่า ห้ามคนต่างชาติที่เป็นโรค COVID-19 เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสอดคล้องสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติงบกลาง 204 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาCOVID-19 ระลอก 2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสามารถควบคุมการจะแพร่ระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้นอีกในระลอกสองในวงจำกัด เป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กลับขึ้นด้านบน