"ประวิตร" ตรวจโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม แก้ภัยแล้ง

"ประวิตร" ตรวจโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม แก้ภัยแล้ง

"ประวิตร" ตรวจโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม แก้ภัยแล้ง

รูปข่าว : "ประวิตร" ตรวจโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม แก้ภัยแล้ง

"พล.อ.ประวิตร" รองนายกฯ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม น้อมนำทฤษฎีแก้มลิงทุ่งหินนำทางแก้ภัยแล้งน้ำหลาก ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและเกษตรกร

วันนี้ (25 ก.ย.63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อตรวจติดตาม โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

พล.อ.ประวิตร รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม จากเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยโครงการมีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างน่าพอใจ

 

ทั้งนี้โครงการแก้มลิงทุ่งหิน มีเนื้อที่แก้มลิงประมาณ 2,623ไร่ มีความจุน้ำได้ประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 64 - 66 ประกอบด้วย งานขุดดิน ,ขนย้าย และทำคันดิน รวมถึงการก่อสร้างอาคารชลประทาน มีจำนวน 6 แห่งได้แก่ โครงการท่อรับน้ำ 1 แห่ง ,โครงการท่อระบายน้ำ 2 แห่ง และโครงการประตูระบายน้ำ 3 แห่ง สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงทุ่งหินแล้วเสร็จจะสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำต้นทุน เพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน จ.สมุทรสงครามได้

 

รวมถึงแก้ปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน กรณีเมื่อฝนตกและมีปริมาณน้ำมาก แต่ไม่สามารถระบายสู่ทะเลได้ทันที เนื่องจากเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ปริมาณน้ำส่วนเกินนี้จะสามารถกักเก็บเข้าพื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน แล้วจะระบายออกเมื่อน้ำทะเลมีระดับลดลง นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาพื้นที่แก้มลิงให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวิทยา และพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน