ชมรมแพทย์ชนบทเลือก “หมอสุภัทร” นั่งประธานฯ คนใหม่

ชมรมแพทย์ชนบทเลือก “หมอสุภัทร” นั่งประธานฯ คนใหม่

ชมรมแพทย์ชนบทเลือก “หมอสุภัทร” นั่งประธานฯ คนใหม่

รูปข่าว : ชมรมแพทย์ชนบทเลือก “หมอสุภัทร” นั่งประธานฯ คนใหม่

ชมรมแพทย์ชนบทเลือก “หมอสุภัทร” นั่งประธานชมรมฯ คนใหม่ หมอระบุ เป็นหมวกอีกใบในยามที่บ้านเมืองคาดหวังการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (25 ก.ย.2563) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา โพสต์ข้อความบนิเฟซบุ๊ก ระบุว่า “หมวกอีกใบในยามที่บ้านเมืองคาดหวังการเปลี่ยนแปลง”

24 กันยายน 2563 มีการประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563 หลังห่างหาย การจัดเวทีประชุมมาหลายปี

นอกจากมีการมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท แก่แพทย์ผู้อุทิศตนทำงานในชนบทที่มีผลงานประจักษ์ 3 ท่าน การปาฐกถา พีร์ คำทอน ซึ่งเป็นปาฐกถาประจำของชมรมแพทย์ชนบทแล้ว ก็มีอีกวาระที่สำคัญ นั่นคือ การเลือกตั้งประธานชมรมแพทย์ชนบทครับ

ที่ประชุมใหญ่ชมรมแพทย์ชนบท มีมติยกมือเลือกผม เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทคนต่อไป

พิธีการมอบภารกิจอันหนักอึ้งนี้ มีแนวปฏิบัติที่ดำเนินมายาวนาน คือ ประธานชมรมที่พ้นจากตำแหน่ง (แต่ภารกิจแพทย์ชนบทยังเหมือนเดิม) คือ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ได้กล่าวอำลาตำแหน่ง และมอบ "พระไพรีพินาศ" ซึ่งเป็นพระประจำชมรมให้แก่ประธานชมรมคนต่อไป

ชมรมแพทย์ชนบทก่อตั้งในปี 2519 ในชื่อสหพันธ์แพทย์ชนบท ก่อนจะยุติบทบาทลงจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และกลับมาปรากฏกายอีกครั้งในปี 2521 ในชื่อชมรมแพทย์ชนบท และมีความต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน

หมวกใหม่ใบนี้ มีภารกิจสำคัญหลายประการ ทั้งมิติด้านการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชนบท การเฝ้าระวังเป็น watchdog ต่อนโยบายที่ผิดเพี้ยนหรือการคอร์รัปชั่นใดๆ รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานโยบายและงานด้านสุขภาพที่หลากหลาย และแน่นอนว่า ต้องหนุนเสริมกระแสสังคมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของสังคมไทย

ภายใต้หมวกใบใหม่นี้ของผมและเพื่อนแพทย์ชนบท เราจะร่วมขับเคลื่อนสร้างสรรค์ประเทศไทยไปด้วยกันครับ

กลับขึ้นด้านบน