ไทม์ไลน์ : เมียนมา จำกัดจำนวนรถ กระทบค้าชายแดนแม่สาย จ.เชียงราย

ไทม์ไลน์ : เมียนมา จำกัดจำนวนรถ กระทบค้าชายแดนแม่สาย จ.เชียงราย

ไทม์ไลน์ : เมียนมา จำกัดจำนวนรถ กระทบค้าชายแดนแม่สาย จ.เชียงราย

รูปข่าว : ไทม์ไลน์ : เมียนมา จำกัดจำนวนรถ กระทบค้าชายแดนแม่สาย จ.เชียงราย

ผลจากมาตรการคำสั่ง 22|2563 คณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงราย ได้กระทบการค้าชายแดนลดลง เนื่องจากทางการเมียนมาออกคำสั่งตอบโต้จำกัดจำนวนรถยนต์ข้ามได้เพียง 6 คัน ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง ศูนย์ข่าวไทยบีเอสภาคเหนือรวบรวมเหตุการณ์ และผลกระทบการค้าชายแดนที่เกิดขึ้น

11 ก.ย. 2563 อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เเพร่ระบาดของโควิด-19 สาระสำคัญคือ ยานพาหนะ รถตู้ ฝั่งไทยและเมียนมา เข้า-ออก จำนวนมาก คนขับรถชาวเมียนมา ขับไปซื้อสินค้าในพื้นที่อำเภอแม่สาย จึงเป็นข้อกังวัลของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย จึงรายงานให้จังหวัดทราบ และมีการหารือระดับจังหวัดเกี่ยวกับรถตู้

14 ก.ย. 2563 ได้มีการจัดประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย รวมถึงหน่วยงานอำเภอแม่สาย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก เพื่อขอความร่วมมือการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดน ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดระเบียบยานพาหนะขนส่งสินค้าขนาดเล็กในพื้นที่ อ.แม่สาย

ข้อสรุปเบื้องต้น

ขอเสนอฝั่งเมียนมา : ให้ผู้ประกอบการฝั่งไทยช่วยรับรถฝั่งเมียนมาไปรับสินค้ามาให้ไม่ต้องการให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจ้างแรงงานมาขนของ เนื่องจากเมื่อนำรถมาจอดคลังสินค้าขาออก หากผู้ประกอบการนำรถตัวเองมาส่งจะต้องจ้างแรงงานมาอยู่ตรงนั้นเพื่อขนของใส่รถตู้ฝั่งเมียนมากลับประเทศ

มติการหารือร่วมกันระหว่างนายอำเภอแม่สาย กับ อำเภอท่าขี้เหล็ก ขอให้แต่ละฝ่ายหารือกับผู้ประกอบการ โดยที่ประชุมครั้งนี้ยังไม่ถือเป็นข้อตกลง หลังหารือสองฝั่ง ให้ผู้ว่าฯเชียงราย กับ จังหวัดเชียงราย หารือกันอีกครั้งเรื่องการส่งสินค้า เข้าและออก ช่วงโควิค-19 ต่อไป

15 ก.ย. 2563 จังหวัดเชียงราย มีหนังสือสำนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 22/2563 กำหนดมาตรการยานพาหนะ ประเภทรถตู้สัญชาติเมียนมา ที่เข้ารับสินค้าในอำเภอแม่สาย ทำให้มีการควบคุมจำนวนรถสินค้า ทุกประเภท และเปลี่ยนคนขับส่งสินค้าจากเมียนมาเป็นคนไทย ที่ด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานแห่งที่2)

16 ก.ย. 2563 ทางเมียนมาหารืออย่างเร่งด่วน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา พร้อมกับได้ข้อสรุปจากการประชุม ว่ามียานพาหนะข้ามชายแดนเพื่อขนส่งสินค้าได้เพียง 6 คันต่อวัน เนื่องจากทางฝั่งเมียนมามีรถสินค้าสำหรับข้ามมารับสินค้าที่ขึ้นทะเบียนแค่ 6 คัน

17 ก.ย.2563 ทางการเมียนมาบังคับใช้ระเบียบรถข้ามแดน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนพื้นที่อำเภอแม่สาย และมีรถข้ามพรมแดนได้เพียงวันละ 6 คันเท่านั้น ทำให้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถน้ำมัน รถบรรทุกของสด สินค้าอุปโภค-บริโภค เกิดความเสียหายทั้งไทยและเมียนมาจำนวนมาก

ในเนื้อหาเอกสารที่ทางการเมียนมา ส่งกลับ TBC ไทย ระบุว่า

1. ด้วยทางการไทยรถขนส่งสินค้าที่จะผ่านทางสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อนุญาตให้ข้ามได้วันละ 168คันนั้น ใน 168 คัน มีรถที่เป็นทะเบียนเมียนมาอยู่เพียง 6 คัน ฉะนั้นตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนเป็นต้นไป ทางเมียนมาจะอนุญาตให้รถที่เป็นป้ายทะเบียนไทยผ่านเข้ารับสินค้าได้เพียง 6 คันเช่นกัน
2. รถสินค้าทั้ง 6 คันดังกล่าว ให้คนไทยขับไปจอดที่สะพานฝั่งท่าขี้เหล็ก ที่ทางเมียนมากำหนดไว้ และให้คนเมียนมาขับรถต่อไปรับสินค้าในตัวเมืองท่าขี้เหล็ก
3. ป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายทะเบียนไทย ที่จะมาขนสินค้าได้นั้นต้องขึ้นทะเบียน ต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของเมียนมา และต้องทำตามข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางรัฐบาลรัฐฉานได้กำหนดไว้เท่านั้น เพราะฉะนั้นรถที่จะจดทะเบียนต้องรอให้รัฐบาลรัฐฉานอนุมัติ จึงจะจดทะเบียนได้

ผู้ว่าราชการการจังหวัดท่าขี้เหล็กกล่าวทิ้งท้ายว่า "ในช่วงที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากนั้น ทางการเมียนมาไม่ได้หวั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรายังให้รถสินค้าขนตามปกติ แต่ตอนนี้พอประเทศเมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นรายวันทางการไทยกลับกำหนดข้อบังคับดังกล่าว ฉะนั้นในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เราจึงได้ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดข้อบังคับดังกล่าวเพื่อเป็นยับยั่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "

17 ก.ย.256 ได้มีการปฏิบัติทางการเมียนมา ไม่แจ้งให้ TBC ฝ่ายไทยทราบ เมียนมาได้จำกัดรถฝ่ายไทยทุกชนิดได้ไม่เกิน 6 คันต่อวัน และให้มีการส่งรถ และเปลี่ยนคนขับรถที่บริเวณสะพานแห่งที่ 2

ผลกระทบจากจำกัดจำนวนรถ ข้อมูลจากศุลกากร(แม่สาย)เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนอำเภอแม่สาย ข้อมูลมูลค่าการส่งออก ก่อนวันที่ 17 ก.ย. 2563 ก่อนประกาศฉบับที่ 22 มูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย 35 ล้านบาทต่อวัน แต่หลังมีคำสั่งใช้บังคับ มูลค่าการส่งออกลดลงเฉลี่ยเหลือ 12 ล้านบาทต่อวัน

ข้อมูลก่อนทางการเมียนมาจำกัดจำนวนรถยนต์ มูลค้าการค้าชายแดนแม่สาย
14 ก.ย. มีมูลค่า 44.9 ล้านบาท
15 ก.ย. มีมูลค่า 25.75 ล้านบาท
16 ก.ย. มีมูลค่า 55.46 ล้านบาท

ข้อมูลหลังทางการเมียนมาจำกัดจำนวนรถยนต์ 6 คัน มูลค่าการค้าชายแดนแม่สาย
17 ก.ย. มีมูลค่า 1.5 ล้านบาท
18 ก.ย. มีมูลค่า 15.55 ล้านบาท
19 ก.ย. มีมูลค่า 6.1 ล้านบาท
20 ก.ย. มีมูลค่า 10 ล้านบาท
21 ก.ย. มีมูลค่า 5.3 ล้านบาท
22 ก.ย. มีมูลค่า 9.6 ล้านบาท
23 ก.ย. มีมูลค่า 36.3 ล้านบาท (มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 6 คัน)

ข้อมูลหอการค้าเชียงราย(แม่สาย) ข้อมูลรถตู้ขนส่งสินค้าในไทย มีจำนวน 248 คัน ในเมียนมาอีก 100กว่าคัน โดยรถตู้ทั้งหมด 80% เป็นชาวเมียนมาทะเบียนไทย เมื่อมีคำสั่ง วันที่ 17 ก.ย.2563 อนุญาตรถทะเบียนเมียนมา 6 คัน จึงทำให้มีปัญหาการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ปกติจะส่งออกเฉลี่ยวันละ 28 -30 คันไม่รวมรถปูน เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ รถบรรทุก 100 กว่าคัน ไม่รวมรถตู้ ไม่สามารถขนส่งได้

ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สาย ปี 2562 มีการส่งออก 11,175.29 ล้านบาท นำเข้า 471.39 ล้านบาท ล่าสุดปี 2563 (ต.ค. 2562- ส.ค.ปี 2563) ส่งออก 10,801.64 ล้านบาท นำเข้า 1,440.37 ล้านบาท ยอดการส่งออกยังสูงแม้จะเจอสถานการณ์โควิด-19 เพราะประเทศเมียนมายังต้องการสินค้าจากฝั่งไทย เช่น น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภค-บริโภค

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการค้าชายแดน ล่าสุดคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา หรือ TBC เตรียมหารือกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก โดยกำหนด ประชุมร่วมในวันที่ 28 ก.ย.63 กับฝ่ายเมียนมา ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เวลา 10.00 น.โดยมีคณะกรรมการ TBC และผู้เกี่ยวข้อง 15 คนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมหารือ

กลับขึ้นด้านบน