“จะนะรักษ์ถิ่น” ค้านเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นสีม่วง ผุดนิคมอุตฯ

“จะนะรักษ์ถิ่น” ค้านเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นสีม่วง ผุดนิคมอุตฯ

“จะนะรักษ์ถิ่น” ค้านเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นสีม่วง ผุดนิคมอุตฯ

รูปข่าว : “จะนะรักษ์ถิ่น” ค้านเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวเป็นสีม่วง ผุดนิคมอุตฯ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นบุกศาลากลางสงขลา ยื่นหนังสือค้าน กระบวนการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา จากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระบุเวทีฟังความเห็น 11 ก.ค.ไม่ชอบธรรม เพราะไม่ฟังความเห็นต่าง

วันนี้ (28 ก.ย.2563) เวลาประมาณ 11.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา มีการกระชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเปลี่ยนแปลงผังเมืองอำเภอจะนะ จากสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จึงเดินทางมายื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแก่เครือข่ายฯ ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ ทางเครือข่ายฯ จึงได้ยื่นข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่ว่า ขอให้ส่งประธานการจัดประชุมกรรมการที่ปรึกษาเปลี่ยนแปลงผังเมือง ลงมารับหนังสือแทนก็ได้ แต่ปรากฏว่า ไม่มีใครมารับหนังสือ

 

ต่อมาเวลาประมาณ 12.00 น.ทางเครือข่ายฯ ได้ประกาศว่า หากไม่มีใครออกมารับหนังสือเราจะขึ้นไปยื่นหนังสือ ในห้องประชุม ชั้น 2 ของศาลากลาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่ขัดขวาง ปิดประตูไม่ยอมให้เครือข่ายฯ เข้ามาในศาลากลาง โดยใช้เวลายื้อกันประมาณ 30 นาที ทางเครือข่ายฯ สามารถฝ่าเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องประชุมได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเข้าไปในห้องประชุมได้มีตัวแทนพูดถึงเหตุผล ที่ต้องการยื่นหนังสือ และได้ยื่นหนังสือคัดค้านการประชุมที่ปรึกษากรรมการเปลี่ยนแปลงผังเมืองและเดินออกจากห้องประชุม มาปักหลักอยู่หน้าศาลากลาง

สำหรับเนื้อหาในหนังสือ ขอให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา จากสีเขียวให้เป็นสีม่วง

 

นายรุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กล่าวว่า การมายื่นหนังสือในวันนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ต.นาทับ ต.สะกอม และต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา)

เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน หรือให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าว จากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยอ้างผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา

นายรุ่งเรืองกล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้ประสานขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนอีกทางหนึ่งนั้น

 

พวกเราเครือข่ายฯ ได้มีความเห็นต่อเรื่องนี้ไปแล้วว่า ศอ.บต. และรัฐบาลไม่สามารถอ้างถึงเวทีเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2563 เพื่อนำไปดำเนินการใดๆ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรม และไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548

อันเห็นได้ชัดว่า เป็นเวทีที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง และยังไม่มีความชัดเจนว่า เวทีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อเจตนาอะไร จนเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมานั้นด้วย

ดังนั้นการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่กำลังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาในวันที่ 28 ก.ย.2563 นี้ ถือเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น

 

ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 เราจึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลา ยุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่อ.จะนะ ตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

ล่าสุด วันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 21 คน ตามที่ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯ สงขลา แต่งตั้ง มีมติให้เปลี่ยนผังเมือง อ.จะนะ จากสีเขียว ซึ่งเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นสีม่วง ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ตามที่มีการผลักดันเพื่อเปิดพื้นที่ให้สร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

กลับขึ้นด้านบน