วิชาชีพท่องเที่ยว "ภูเก็ต" อนาคตจ้างงานแรงงานจบใหม่

วิชาชีพท่องเที่ยว "ภูเก็ต" อนาคตจ้างงานแรงงานจบใหม่

วิชาชีพท่องเที่ยว "ภูเก็ต" อนาคตจ้างงานแรงงานจบใหม่

รูปข่าว : วิชาชีพท่องเที่ยว "ภูเก็ต" อนาคตจ้างงานแรงงานจบใหม่

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจประเมินไว้ว่าปีหน้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยก็อาจมีเพียง 1 ใน 4 ของปีปกติ ผลกระทบจึงเกิดขึ้นทั้งแรงงานภาคบริการ และการท่องเที่ยว และต่อเนื่องไปถึงนักศึกษาใกล้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้โดยตรง

กลับขึ้นด้านบน