ส่งแรงงานไทยชุดแรกไปอิสราเอล หลัง COVID-19 คลี่คลาย

ส่งแรงงานไทยชุดแรกไปอิสราเอล หลัง COVID-19 คลี่คลาย

ส่งแรงงานไทยชุดแรกไปอิสราเอล หลัง COVID-19 คลี่คลาย

รูปข่าว : ส่งแรงงานไทยชุดแรกไปอิสราเอล หลัง COVID-19 คลี่คลาย

กระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทยชุดแรกกว่า 200 คน ไปทำงานที่ประเทศอิสราแอล หลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย

วันนี้ (30 ก.ย.2563) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทย ที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย ประกอบกับประเทศไทยมีมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ จึงทำให้ทางการอิสราเอลมั่นใจโดยแรงงานที่ส่งไปครั้งนี้สามารถทำงานได้ทันที

สำหรับแรงงานที่ส่งไปวันนี้ เป็นแรงงานภาคการเกษตรที่ส่งไปแบบรัฐต่อรัฐ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจ้างงานใหม่ 131 คน และแรงงานที่กลับมาพักชั่วคราวในประเทศไทย ที่เคยมีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลจากสถานการณ์ COVID-19 มาตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา และนายจ้างรับกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเดิม จำนวน 83 คน รวมทั้งหมด 214 โดยจะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำในเวลา 11.00 น. เช้านี้ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Ben Gurion ประเทศอิสราเอล เวลาประมาณ 19.00 น.

กลับขึ้นด้านบน