ธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัว กระทบนศ.การท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัว กระทบนศ.การท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัว กระทบนศ.การท่องเที่ยว

รูปข่าว : ธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัว กระทบนศ.การท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาด้านการท่องเที่ยวบางส่วน กำลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วย ทั้งการเรียน การฝึกงาน และการสมัครทำงานหลังจบการศึกษา เช่นเดียวกับอาจารย์ในสาขาวิชานี้ที่ต้องปรับตัวและยังไม่มั่นใจกับการรับนักศึกษาใหม่ในปีหน้า

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้องจัดคอร์สฝึกงานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้นักศึกษาหลังพบว่า การฝึกงานภายนอกมีข้อจำกัดเพราะสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่ปิดตัวจาก COVID-19 ส่วนที่ยังเปิดทำการก็ปฏิเสธรับนักศึกษาฝึกงาน

 

รูปแบบการฝึกงานของมหาวิทยาลัยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่น จาก TCEP หรือการจัดประชุมและนิทรรศการ สายการบิน โรงแรมระดับ 5 ดาว มาเวิร์กช็อปตามหัวข้อที่วางไว้ในระยะเวลา 4 เดือน จำนวน 6 หลักสูตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาเพิ่มเติมแต่หากมีหน่วยงานภายนอกเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานก็ไม่ได้ปิดกั้น

 

ส่วนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาหน้านายปฐวี อินทร์สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คาดว่า จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ต้องปรับการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 15-20 ที่ต้องออกแบบใหม่ หากนักศึกษายังไม่สะดวกจะเดินทางมาเรียนในไทย

 

ทั้งอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาต่างก็เชื่อมั่นว่า ผลกระทบจากโรคระบาดเป็นภาวะชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อวิชาชีพในระยะยาว อาจารย์เตรียมปรับหลักสูตรให้รับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ส่วนนักศึกษาหากยังไม่มีงานทำหลังจบการศึกษา ก็สามารถเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือเรียนภาษาที่ 3 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงานในอนาคต

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน