ภูเก็ตใช้จุดขายด้านอาหารดึงนักท่องเที่ยว

ภูเก็ตใช้จุดขายด้านอาหารดึงนักท่องเที่ยว

ภูเก็ตใช้จุดขายด้านอาหารดึงนักท่องเที่ยว

รูปข่าว : ภูเก็ตใช้จุดขายด้านอาหารดึงนักท่องเที่ยว

หนึ่งในยุทธศาสตร์การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวภูเก็ต คือการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร โดยอาหารที่มีความหลากหลาย จนได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารตั้งแต่ปี 2556

 

กลับขึ้นด้านบน