"ศรีสุวรรณ" จี้ ป.ป.ช.สอบอดีต ผบ.ทร.ส่อพิรุธ 14 โครงการ

"ศรีสุวรรณ" จี้ ป.ป.ช.สอบอดีต ผบ.ทร.ส่อพิรุธ 14 โครงการ

"ศรีสุวรรณ" จี้ ป.ป.ช.สอบอดีต ผบ.ทร.ส่อพิรุธ 14 โครงการ

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" จี้ ป.ป.ช.สอบอดีต ผบ.ทร.ส่อพิรุธ 14 โครงการ

"ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบ อดีต ผบ.ทร. ดำเนินการ 14 โครงการ เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน และบางโครงการใช้งบฯ มาเกินไป ไม่มีความจำเป็น

วันนี้ (2 ต.ค.2563) เวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน เพื่อให้ไต่สวนและวินิจฉัย กรณีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ที่พึ่งเกษียณอายุราชการไปนั้น ได้จัดทำหรือสั่งการให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ 14 โครงการ ในลักษณะที่อาจขัดระเบียบของทางราชการ ไม่โปร่งใส และอาจเข้าข่ายทุจริตตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้นำกองทัพเรือ มูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาท

ทั้งนี้โครงการต่างๆ เหล่านี้ มีนายทหารเรือให้ข้อมูลสมาคมฯ นำมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เช่น 1.โครงการจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล (MPA) วงเงิน 14,000 ล้านบาท 2.โครงการจัดหาระบบค้นหาเป้าหมายทางบก วงเงิน 649 ล้านบาท 3.โครงการจัดหายานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบเคลื่อนที่ ทดแทนยาน Pluto Plus ของเรือ ลทฝ. ชุด ร.ล.ลาดหญ้า วงเงิน 150 ล้านบาท

4.โครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ (LPD) วงเงิน 5,500 ล้านบาท 5.โครงการจัดหาระบบควบคุมการยิงพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 ระบบ วงเงิน 456 ล้านบาท 6.โครงการบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ วงเงิน 112 ล้านบาท และระบบรักษาความปลอดภัย 20 ล้านบาท

7.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สอ.รฝ. วงเงิน 51 ล้านบาท 8.โครงการถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร วัดโมลีโลกยารามวรวิหารต่อเนื่อง 700 วัน วงเงิน 20,000 บาทต่อวันหรือประมาณ 14 ล้านบาท 9.โครงการไตรกีฬา วงเงิน 95 ล้านบาท 10.โครงการก่อสร้างอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมข้าราชการ กองทัพเรือ 11.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ วงเงิน 35 ล้านบาท

12.โครงการคัดเลือกผู้ช่วยทูตทหารเรือ และรองผู้ช่วยทูตทหารเรือ 13.โครงการจัดซื้อจัดซื้อยานเกราะจากประเทศจีน วงเงิน 405 ล้านบาท และ 14.โครงการก่อสร้างประตูทางเข้ากองทัพเรือ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการมีหนังสือเร่งรัดไปยังประเทศจีน ในโครงการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำ 3 ลำจากประเทศจีน ที่สมาคมฯได้เคยร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ไว้แล้วด้วย

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า กระบวนการจัดทำโครงการต่างๆ ข้างต้น เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของทหารเรือทั้งหลาย รวมทั้งสาธารณชนเป็นจำนวนมาก ที่วิพากษ์วิจารณ์การจัดทำโครงการต่าง ๆ

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศ ที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งบางโครงการไม่มีความจำเป็นในการนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้แต่อย่างใด อีกทั้งมีความพยายามที่จะให้แต่ละโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย.2563 อันชี้ช่องให้เห็นเป็นข้อพิรุธมากมาย

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯ จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช.2561 ในการไต่สวน สอบสวน เอาผิดอดีต ผบ.ทร.และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ โครงการต่อไป

กลับขึ้นด้านบน