"เครือข่ายแรงงาน" ร้องตั้ง คกก.สอบประกันสังคมลงทุนศรีพันวา

"เครือข่ายแรงงาน" ร้องตั้ง คกก.สอบประกันสังคมลงทุนศรีพันวา

"เครือข่ายแรงงาน" ร้องตั้ง คกก.สอบประกันสังคมลงทุนศรีพันวา

รูปข่าว : "เครือข่ายแรงงาน" ร้องตั้ง คกก.สอบประกันสังคมลงทุนศรีพันวา

เครือข่ายด้านแรงงานยื่นหนังสือถึง รมว.แรงงาน เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคม โดยเฉพาะวิธีการนำเงินไปลงทุน และขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนในโรงแรมศรีพันวา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

วันนี้ (7 ต.ค.2563) สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ร่วมกับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นำโดยนางสาวธนพร วิจันทร์ ยื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคม และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อเรียกร้องปฏิรูปวิธีการนำเงินประกันสังคมไปลงทุนโดยต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล และขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุน กรณีโรงแรมศรีพันวา ทั้งจำนวนหุ้น จำนวนเงินลงทุน ยอดขาดทุนและกำไร เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ


นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งบอร์ดต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 180 วัน อีกทั้งต้องปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เท่ากับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และต้องเร่งรัดจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 62 จาก COVID-19 ที่ค้างจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้

ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า จะนำข้อเรียกร้องไปให้บอร์ดประกันสังคมพิจารณา แต่ปฏิเสธให้รายละเอียดการลงทุนในโรงแรมศรีพันวา


ขณะที่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นำโดยนายสมพร ขวัญเนตรประธาน คสรท. และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. จัดกิจกรรมวันงานที่มีคุณค่าสากล โดยยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาทิ รัฐต้องจัดสวัสดิการถ้วนหน้า กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและครอบครัวอีก 2 คน ต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร สำนักงานประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระ และรัฐต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สัดส่วนร้อยละ 5 เท่ากันกับลูกจ้างและนายจ้าง


โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นคณะทำงานด้วย

 

 

กลับขึ้นด้านบน